730 332 383

ALLERGY-Check® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test ALLERGY-Check®?

Przeciwciała IgE są wytwarzane przez organizm w odpowiedzi na obecność jednego lub więcej alergenów, które mogą spowodować szereg dolegliwości u osób narażonych na działanie substancji alergicznych. Test ALLERGY-Check® pozwala na wykrycie we krwi podwyższonego poziomu przeciwciał IgE.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test ALLERGY-Check® powinien być wykonany w przypadku wystąpienia objawów, które mogą być związane z alergią, takich jak: wysypki i zaczerwienienia na skórze, łzawienie, powtarzające się kichanie w kontakcie z pyłkami roślinnymi i po kontakcie ze zwierzętami (pies, kot, etc.) lub w wyniku pojawienia się obrzęku po spożyciu określonego pożywienia. Test można przeprowadzić w dowolnym momencie dnia. Nie zaleca się wykonywania go u dzieci poniżej 6 roku życia.

3. Czy wynik może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi. Dołączona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie wymaganej objętości krwi.

4. Jak należy interpretować test jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny być jednorodne i wyraźnie widoczne. Test powinien być uznany za pozytywny, bez względu na intensywność zabarwienia linii testowej (T).

5. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza  prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 15 min jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu powinien być odczytany po upływie 10 min od dodania diluentu. Wynik odczytany po upływie 15 minut jest nieważny.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że we krwi są obecne przeciwciała IgE w ilości przekraczającej normę.
W takim wypadku, zaleca się konsultacje z lekarzem w celu rozszerzenia diagnostyki i ustalenia konkretnego alergenu bądź ich grupy.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny, oznacza to że we krwi nie wykryto zwiększonego poziomu przeciwciał IgE. W przypadku, gdy uciążliwe objawy nie ustępują, zaleca się konsultacje z lekarzem.

9. Jaka jest dokładność testu ALLERGY-Check ®?

Test ALLERGY-Check® jest bardzo dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany od ponad 10 lat przez specjalistów (szpitale, laboratoria). Raporty oceny pokazują ogólną zgodność w wysokości 97% w odniesieniu do metody referencyjnej.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: Allergy-Check®

allergy check

BAZA WIEDZY

test na alergię