730 332 383

CANNABI-Screen® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test CANNABI-Screen®?

Substancja chemiczna wchodząca w skład marihuany (pozyskiwanej z konopi) rozkłada się na różne produkty uboczne, w tym THC. Test CANNABI-Screen® wykorzystuje wysoce specyficzne przeciwciała przeciwko THC. Test może wykryć stężenie THC wynoszące 50 µg/litr lub wyższe. Test polega na konkurencyjnym wiązaniu THC z próbką – w teście zastosowano przymocowany do linii testowej analog THC oraz ograniczoną ilość przeciwciał przeciw THC znakowanych złotem.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test CANNABI-Screen® można wykonać o każdej porze dnia.

3. Kiedy można wykonać test po zażyciu?

THC można wykryć w moczu 30 minut po zażyciu. Próbka moczu jest pozytywna od 2 do 5 dni dla okazjonalnego konsumenta i kilka tygodni dla zwykłego konsumenta.

4. Czy konieczna jest specjalna dieta?

Wysokie spożycie płynów może rozcieńczyć mocz oraz może wywołać fałszywie negatywny wynik. Odwrotnie, niedobór przyjmowanych płynów może wywołać fałszywie pozytywny wynik. Z uwagi na to płyny należy przyjmować normalnie.

5. Czy wynik może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik może być rezultatem użycia testu CANNABI-Screen®, który uległ zawilgoceniu przed wykonaniem badania.

6. Odczytałem wynik po 8 minutach. Czy uzyskany wynik jest dokładny?

NIE
Test należy odczytać 5 minut po zanurzeniu w próbce moczu. Wyniki mogą być interpretowane i są wiarygodne do 8 minut.

7. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza, że test został wykonany prawidłowo.

8. Co należy zrobić, jeżeli wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że mocz zawiera więcej niż 50 µg/litr THC. Oznacza to, że ostatnio zażywałeś marihuanę i nie powinieneś podejmować żadnych działań wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie samochodu. Wykonaj nowy test kilka dni po ostatnim zażyciu. W przypadku regularnego zażywania marihuany test może wykazać pozytywne wyniki przez kilka tygodni od ostatniego zażycia.

9. Co należy zrobić, jeżeli wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny oznacza to, że mocz nie zawiera THC lub jego stężenie wynosi poniżej 50 µg/litr. Dlatego nie jest konieczne podejmowanie żadnych szczególnych środków ostrożności.

10. Jaka jest dokładność testu CANNABI-Screen®?

Test CANNABI-Screen® jest dokładny, co potwierdza fakt, że jest używany przez specjalistów (szpitale, laboratoria) od ponad 10 lat do monitorowania pacjentów poddawanych leczeniu. Raporty oceny pokazują ogólną zgodność wyniku testu na poziomie 91% w odniesieniu do metody referencyjnej. Pomimo wiarygodności testu fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne wyniki są możliwe.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: CANNABI-Screen®

test na marihuanę THC