730 332 383

CRP-Screen® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test CRP-Screen®?

Jeżeli w próbce krwi znajduje się Białko C-reaktywne będzie zachodzić rekcja z przeciwciałami anty-CRP. Rozmieszczenie antygenu CRP obecnego w postaci odrębnych linii na płytce testowej umożliwia półilościowy pomiar CRP.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test CRP-Screen® powinien być wykonany w przypadku wystąpienia objawów klinicznych  sugerujących infekcję, takich jak: stan podgorączkowy, bóle głowy, gorączka czy ogólne osłabienie. Badanie można wykonać w dowolnym momencie dnia.

3. Czy wynik testu może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi. Dołączona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie wymaganej objętości krwi do butelki zawierającej diluent.

4. Jak należy interpretować test jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii mają istotne znaczenie dla interpretacji wyniku testu. Interpretacji dokonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w  punkcie  “INTERPRETACJA WYNIKU”.

5. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza  prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 10 min jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu być powinien być odczytany po upływie 5 min od dodania diluentu z próbką. Wynik odczytany po upływie 10 minut jest nieważny.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że we krwi znajduje się Białko C-reaktywne w stężeniu wyższym niż 8mg/L.
Stanowi to wskazanie do konsultacji z lekarzem. Pozwoli to na pogłębienie diagnostyki, podjęcie skutecznej terapii i zapobiegnie rozwojowi infekcji.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny, oznacza to że we krwi znajduje się Białko C-reaktywne w stężeniu mniejszym niż 8mg/L. Nie wskazuje to na rozwój infekcji bakteryjnej czy wirusowej. Jeżeli jednak zauważasz niepokojące objawy, zaleca się konsultacje z lekarzem.

9. Jaka jest dokładność testu CRP-Screen®?

Test CRP-Screen® jest bardzo dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany od ponad 10 lat przez specjalistów (szpitale, laboratoria).
Raporty oceny pokazują ogólną zgodność w wysokości 98% w odniesieniu do metody referencyjnej. Mimo wysokiej wiarygodności testu istnieje możliwość uzyskania wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: CRP-Screen®

CRP-Screen

BAZA WIEDZY

crp test