730 332 383

PROSTA-Check® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test PROSTA-Check®?

Swoisty antygen gruczołu krokowego jest białkiem wydzielanym do nasienia przez prostatę. Część tego białka znajduje się w krwi. Poziom PSA we krwi pozwala na oszacowanie stanu fizjologicznego prostaty. Wartość wyższa niż norma wskazuje na przerost prostaty. Przerost może mieć formę łagodną, być związany z zapaleniem lub nowotworem. Przesiewowe badania prostaty obejmują mężczyzn między 50 a 75 rokiem życia. Test PROSTA-Check® pozwala na określenie w krwi podwyższonego lub wysokiego poziomu PSA, przekraczającego 4 ng/mL, który może wskazywać na łagodny lub złośliwy przerost prostaty.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test PROSTA-Check® można wykonać w dowolnym momencie dnia. Jednak w następujących przypadkach, rekomenduje się odczekać wskazany czas przed użyciem testu, aby uniknąć wyników fałszywie dodatnich:

Czas oczekiwania:

  • Jazda na rowerze/ergometrze 24 godziny
  • Ejakulacja – 24 godziny
  • Masaż prostaty – 2-3 dni
  • Ultrasonografia przezodbytnicza – 2-3 dni
  • Cystoskopia – 1 tydzień
  • Przezcewkowa elektrosekcja prostaty/ biopsja – 4-6 tygodni

3. Czy wynik może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi. Dołączona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie wymaganej objętości krwi.

4. Jak należy interpretować test, jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny być jednorodne i wyraźnie widoczne. Test powinien być uznany za pozytywny, bez względu na intensywność zabarwienia linii testowej (T).

5. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 15 min jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu powinien być odczytany po upływie 10 min od dodania diluentu. Wynik odczytany po upływie 15 minut jest nieważny.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że poziom PSA we krwi jest wyższy niż norma (4ng/mL). Stanowi to bezwzględne wskazanie do konsultacji z lekarzem. Lekarz podejmie decyzję o tym co należy następnie zrobić.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny, oznacza to że poziom PSA we krwi jest poniżej 4ng/mL. U pacjentów między 50 a 75 rokiem życia lub mających w rodzinie chorych na raka prostaty, zaleca się wykonywanie testu raz w roku.

9. Jaka jest dokładność testu PROSTA-Check ®?

Test PROSTA-Check® jest bardzo dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany od ponad 15 lat przez specjalistów (szpitale, laboratoria). Raporty oceny pokazują ogólną zgodność w wysokości 88% w odniesieniu do metody referencyjnej. Pomimo wiarygodności testu, fałszywie dodatnie lub fałszywie negatywne wyniki są możliwe.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: PROSTA-Check®

prosta check

BAZA WIEDZY

test na prostatę