730 332 383

GLUTEN’ALARM® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test GLUTEN’ALARM®?

W przypadku nietolerancji glutenu dochodzi do produkcji swoistych przeciwciał IgA skierowanych przeciwko t-TG. GLUTEN’ALARM® umożliwia wykrycie tych specyficznych przeciwciał, tym samym wskazując na nietolerancję glutenu. Czułość GLUTEN’ALARM® wynosi 10 U/mL.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test GLUTEN’ALARM® należy wykonać w przypadku objawów nietolerancji glutenu lub u osób, których członkowie rodziny mają już zdiagnozowaną tą chorobę. Celiakia występuje u osób predysponowanych genetycznie. Aby wynik był wiarygodny, test powinien być przeprowadzony podczas regularnej diety (bez diety bezglutenowej).

3. Czy wynik testu może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik może być rezultatem użycia testu GLUTEN’ALARM®, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi. Dołączona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie wymaganej objętości krwi.

4. Jak należy interpretować test jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny być jednorodne i wyraźnie widoczne. Test powinien być uznany za pozytywny, bez względu na intensywność zabarwienia linii testowej (T).

5. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 20 min jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu powinien być odczytany po upływie 15 minut od dodania diluentu. Wynik odczytany po upływie 20 minut jest nieważny.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że próbka krwi zawiera przeciwciała anty-t-TG klasy IgA. W tym wypadku zaleca się konsultacje z lekarzem, który podejmie decyzję co do dalszej diagnostyki.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny oznacza to, że test nie wykrył przeciwciał anty-t-TG klasy IgA w próbce krwi. W nielicznych przypadkach niedobór przeciwciał klasy IgA może prowadzić do wyników fałszywie ujemnych. Jeżeli objawy nie ustępują, zaleca się konsultację z lekarzem.

9. Jaka jest dokładność testu GLUTEN’ALARM®?

Test GLUTEN’ALARM® jest dokładny. Raporty oceny pokazują ogólną zgodność w wysokości 97% w odniesieniu do metody referencyjnej. Pomimo wiarygodności testu istnieje możliwość uzyskania wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: GLUTEN’ALARM®

GLUTEN ALARM

BAZA WIEDZY

baza wiedzy nietolerancja glutenu