730 332 383

Interpretacja wyniku

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Co to za linie? czyli co możemy zobaczyć w oknie testu

W oknie testu, w zależności od uzyskanego wyniku badania możemy obserwować pojawienie się jednej bądź dwóch linii.  Jedna z nich wskazuje, czy test został dobrze wykonany – linia kontrolna C, natomiast druga wskazuje na wynik testu – linia testowa T.

2. Jaki wynik uzyskujemy po wykonaniu testu?

Po wykonaniu testu otrzymujemy wynik jakościowy lub półilościowy:

Wynik jakościowy

Pozwala oszacować obecność stężenia danej substancji lub jej brak w badanym materiale na zasadzie +\- tzn. jest lub nie ma.
Wynik interpretujemy jako negatywny, pozytywny bądź nieważny

test diagnostyczny wynik jakościowy


Wynik półilościowy

Pozwala określić przedział stężeń danej substancji w badanym materiale. Wynik podaje się jako przedział stężeń, w którym mieści się badany parametr.

test diagnostyczny wynik półilościowy

3. Kiedy wynik testu jest negatywny?

Wynik testu jest uznawany za negatywy, jeżeli w okienku wyniku widoczna jest tylko jedna linia w obszarze kontrolnym (C).

4. Kiedy wynik testu jest pozytywny?

Wynik testu jest uznawany za pozytywny, jeżeli w okienku wyniku widoczne są dwie zabarwione linie pojawiające się w obszarze testowym (T) oraz w obszarze kontrolnym (C).

5. Kiedy wynik testu jest nieważny?

Wynik testu jest uznawany za nieważny, jeżeli w okienku wyniku nie pojawi się żadna barwna linia lub pojawi się tylko jedna linia w obszarze testowym (T), przy braku linii w obszarze kontrolnym (C).

6. Jak należy interpretować test, jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny być jednorodne i wyraźnie widoczne. Test powinien być uznany za pozytywny, bez względu na intensywność zabarwienia linii testowej (T).

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny może oznaczać: wykrycie infekcji, markera nowotworowego, alergii lub zaburzeń hormonalnych w zależności od wykonywanego testu. Pozytywny wynik testu może wskazywać na wykrycie patogenu, schorzenia bądź ryzyko rozwoju choroby. Stanowi to bezwzględne wskazanie do pilnej konsultacji z lekarzem. Pozwoli to na pogłębienie diagnostyki, podjęcie skutecznej terapii i zapobiegnie rozwojowi choroby.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny oznacza to brak wykrycia infekcji, markera nowotworowego, alergii lub zaburzeń hormonalnych.  Jeżeli jednak zauważasz niepokojące objawy, zaleca się konsultacje z lekarzem.

9. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest nieważny?

W tym przypadku zaleca się powtórzenie badania z wykorzystaniem nowego testu.

10. Czy uzyskany wynik testu może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi.

11. Czy wynik testu odczytany po upływie czasu określonego w instrukcji użytkowania jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu powinien być odczytany po upływie czasu określonego w instrukcji użytkowania. Wynik odczytany po upływie tego czasu jest nieważny.

12. Czy mogę z wynikiem testu udać się do lekarza?

Instrukcja użytkowania w sposób jasny i czytelny pozwala na interpretację wyniku testu. Wynik pozytywny testu może oznaczać wykrycie patogenu, schorzenia bądź rozwój choroby oraz stanowi podstawę do pilnej konsultacji z lekarzem.