730 332 383

LIVER-Screen® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test LIVER-Screen®?

W przypadku uszkodzenia wątroby, transaminazy (ALT i / lub AST) są uwalniane przez wątrobę do krwiobiegu. Szybki test LIVER-Screen® wykrywa transaminazy dzięki specyficznym odczynnikom immunologicznym dla każdej z obu transaminaz, gdy ich stężenie przekracza 80 IU/L. Nieprawidłowe stężenia transaminaz będą widoczne jako jedna lub dwie czerwone linie.

2. Kiedy należy wykonać test?

Wykonanie testu przesiewowego LIVER-Screen® zaleca się w przypadku problemów z wątrobą, kiedy może pojawić się wiele objawów, w tym ciemny mocz, jasny stolec, brak łaknienia, żółtawe oczy lub skóra, obrzęk brzucha, osłabienie lub uczucie zmęczenia. Test LIVER-Screen® można wykonać o dowolnej porze dnia.

3. Czy wynik może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu LIVER-Screen® są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi. Dołączona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie wymaganej objętości krwi.

4. Jak należy interpretować test?

Test LIVER-Screen® należy uznać za pozytywny, gdy oprócz niebieskiej linii pojawi się jedna lub dwie czerwone linie odpowiadające każdej transaminazie (ALT i AST). Problemy z wątrobą mogą prowadzić do zwiększenia stężenia tylko jednej transaminazy.

5. Co oznacza niebieska linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym niebieska linia, oznacza prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 15 min jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu powinien być odczytany po upływie 10 minut od dodania diluentu. Wynik odczytany po upływie 15 minut jest nieważny.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeśli wynik jest pozytywny oznacza to, że poziom transaminazy ALT i / lub AST we krwi jest wyższy niż norma (80 IU/L) i należy skonsultować się z lekarzem, aby pokazać wynik testu. Lekarz podejmie decyzję, czy należy przeprowadzić dodatkowe badania. Chociaż stężenia ALT i AST są przydatne w diagnostyce chorób wątroby, powinny być stosowane w połączeniu z innymi enzymami wątrobowymi (fosfataza alkaliczna, dehydrogenaza mleczanowa, gamma-glutamylotransferaza) i innymi analitami krwi – takimi jak mocznik, kreatynina lub bilirubina do oceny czynności wątroby. Zwiększenie aktywności transaminaz może być spowodowane wieloma innymi przyczynami (np. intensywne ćwiczenia fizyczne, nadwaga).
Tylko lekarz może postawić diagnozę po przeprowadzeniu badania i dodatkowych testów.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeśli wynik jest negatywny, oznacza to, że poziom transaminazy ALT i / lub AST wynosi poniżej 80 IU / L i mieści się w granicach przyjętej normy. Jeśli jednak objawy utrzymują się, zaleca się konsultacje z lekarzem.

9. Jaka jest dokładność testu LIVER-Screen®?

Raport oceny testu LIVER-Screen® wykazuje ogólną zgodność w wysokości 89,2% w odniesieniu do referencyjnej metody chemii klinicznej. Pomimo wiarygodności testu istnieje możliwość uzyskania wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: LIVER-Screen®

LIVER-Screen

BAZA WIEDZY

domowy test na wątrobę