730 332 383

M-Albu-Check-1 Strip pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test M-Albu-Check-1 Strip?

Nerki są parzystymi narządami, w których zachodzi filtrowanie krwi. Jest to proces mający na celu usunięcie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii i toksyn. Związki o małej wielkości są wydalane na drodze filtracji kłębkowej wraz z moczem. Natomiast większe cząsteczki takie jak białka, w tym albumina w prawidłowych warunkach ulegają wydalaniu do moczu tylko w niewielkiej ilości, nieprzekraczającej 10 mg/L.

Test M-Albu-Check-1 Strip pozwala stwierdzić patologiczne stężenie albuminy w moczu.

2. Wbrew zaleceniom podanym na ulotce, nie użyłem do badania pierwszego porannego moczu. Czy wynik testu pozostaje wiarygodny?

Stężenie związków wydalanych wraz z moczem jest najwyższe po przerwie nocnej. Dlatego badanie wykrywające albuminę w moczu jest najbardziej czułe, gdy test wykonywany jest z porannej próbki moczu. Niemniej jednak, test M-Albu-Check-1 Strip może zostać przeprowadzony z próbki moczu uzyskanej w dowolnym momencie dnia.

3. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że w moczu znajduje się stężenie albuminy powyżej 20 mg/L. Wynik ten może być spowodowany tymczasową zmianą w stanie fizjologicznym. W tym wypadku zaleca się powtórne wykonanie testu po kilku dniach.
Jeżeli wynik drugiego testu również będzie pozytywny, należy skonsultować się z lekarzem.

4. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest graniczny?

Wynik graniczny wskazuje, że mocz zawiera stężenie albuminy w granicach od 10 do 20 mg/L. W celu monitorowania zaleca się cykliczne kontrole stężenia albuminy w moczu.

5. Aktywnie uprawiam sport. Czy to może mieć wpływ na wynik testu?

TAK
Intensywny wysiłek fizyczny powoduje zwiększenie wydalania albuminy do moczu. W tym kontekście, nie zaleca się wykonywania testu M-Albu-Check-1 Strip.

6. Czy istnieją inne okoliczności, dla których nie zaleca się przeprowadzania badania?

TAK
W przypadku gorączki, ciężkich schorzeń i zakażeń oraz u kobiet ciąży obserwuje się zwiększone wydalanie albuminy z moczem.

7. Czy przed wykonaniem testu należy przestrzegać diety bądź monitorować ilość przyjmowanych płynów?

Nadmierne spożycie płynów na dzień przed badaniem może rozcieńczyć mocz i obniżyć stężenie albuminy co spowoduje uzyskanie fałszywie negatywnego wyniku testu. Natomiast zbyt małe spożycie płynów, może powodować fałszywie pozytywny wynik testu.

8. Jaka jest dokładność testu M-Albu-Check-1 Strip?

Test M-Albu-Check-1 Strip jest bardzo dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany od ponad 10 lat przez specjalistów (szpitale, laboratoria). Raporty oceny pokazują ogólną zgodność w wysokości 88% w odniesieniu do metody referencyjnej.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: M-Albu-Check-1

m albu check

BAZA WIEDZY

test na albuminę w moczu