Nerki / białko w moczu

Nerki / białko w moczu / albumina w moczu

| ZDROWE NERKI – Kiedy pojawia się białko w moczu?

białko w moczuZdrowe nerki, które są głównymi strukturami układu moczowego pełnią szereg ważnych funkcji: pozwalają na utrzymanie równowagi chemicznej organizmu (kontrola stężenia elektrolitów, składników mineralnych), aktywnie wspomagają regulacje ciśnienia krwi, wytwarzają aktywną formę witaminy D a poprzez wydzielanie hormonu – erytropoetyny stymulują szpik kostny do produkcji nowych krwinek czerwonych.

Prawidłowo funkcjonujące nerki usuwają z krwioobiegu toksyczne produkty metabolizmu poprzez filtrowanie krwi oraz wydalanie ich do moczu. Związki o małej wielkości są wydalane na drodze filtracji kłębkowej wraz z moczem. Natomiast większe cząsteczki takie jak białka, w tym głównie albumina w prawidłowych warunkach ulegają wydalaniu do moczu tylko w niewielkiej ilości.

W warunkach fizjologicznych białko jest nieobecne w moczu bądź wykrywane w śladowych ilościach. Tylko niewielka ilość albuminy, do około 100 mg na dobę, jest wydzielana z moczem. W przypadku uszkodzenia bariery filtracyjnej lub dysfunkcji kanalików bliższych albumina pojawia się w moczu w stężeniach nawet do ponad 3 g na dobę.

Wysoki poziom albuminy w moczu koreluje z zaburzeniami filtrowania i sugeruje dysfunkcje nerek!

| Chroń swoje nerki – dla kogo rekomendowane jest badanie?

Ocena funkcjonowania nerek jest częstym elementem postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Choroby nerek (nefropatie) stanowią coraz większy problem kliniczny, ze względu na stale wzrastającą długość życia oraz współwystępowanie chorób przewlekłych.

Wśród schorzeń i dolegliwości prowadzących do zmniejszenia wydolności nerek są :

  • Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) – choroba rozwija się u 20-40 % chorych na cukrzyce, należy do późnych powikłań i jest najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek.
  • Reumatoidalne zapalenie nerek – jest jedną z najczęstszych u ludzi układowych chorób tkanki łącznej. W populacji polskiej występuje u około 1%.

Szacuje się, że w Polsce przewlekła choroba nerek może dotyczyć nawet 4 mln osób!

Kiedy wykonać ?

Test M-Albu-Check-1 Strip jest badaniem przesiewowym przy rozpoznawaniu chorób nerek i może być wykonane:albumina w moczu

  • jako rutynowe badania stanu zdrowia u osób w każdym wieku, zalecanymi (przynajmniej u dorosłych) w odstępach rocznych
  • badać się profilaktycznie powinny zwłaszcza osoby z grup ryzyka, czyli takie, które mają dodatni wywiad rodzinny w kierunku schorzeń nerek, chorujące na nadciśnienie bądź choroby serca i naczyń
  • raz do roku jako badania przesiewowe w kierunku obecności cech nefropatii cukrzycowej u osób z rozpoznaną cukrzycą*
  • u osób odczuwających zmęczenie, bóle głowy, świąd skóry, nudności, płytki oddech oraz obrzęki będące następstwem nagromadzenia produktów przemiany materii oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej

* zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

| DOMOWA KONTROLA – Dobry nawyk i świadomość zagrożeń

Możliwość wykonania testu diagnostycznego w warunkach domowych stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego sposobu wykonywania badań przesiewowych w laboratorium zapewniając natychmiastowa dostępność i krótki czas w jakim uzyskujemy wiarygodny wynik badania.

Test M-Albu-Check-1 Strip pozwala stwierdzić patologiczne stężenie albuminy w moczu, której obecność odzwierciedla stan sprawności nerek.

Największym problemem jest to, że nerki nie bolą – dbajmy o nerki póki czas !

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: M-Albu-Check-1

Test na białko w moczu

Oceny gości
[Ilość ocen: 2 Średnia ocena: 3]

Chcesz wiedzieć więcej?

Jak prawidłowo pobrać mocz do badania?

Diagnostyka chorób nerek. Jakie badania wykonać?