730 332 383

POLY-Check® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test POLY-Check®?

Zmiany w obrębie układu pokarmowego są często połączone z krwawieniami do światła przewodu. Nawet niewidoczną makroskopowo ilość krwi można wykryć za pomocą testu POLY-Check®. Obecność krwi w kale może być spowodowana występowaniem wrzodów, hemoroidów lub raka jelita grubego. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia krwi utajonej, należy pobierać kał przez trzy kolejne dni. Procedura ta pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych wyników badań i wykrycie schorzenia we wczesnych stadiach choroby, co zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia.

2. Kiedy można wykonać test?

Test Poly-Check® może być wykonany w dowolnym momencie dnia, w trakcie wypróżnienia.

3. Czy wynik może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowo pobranej próbki. Wynik nieprawidłowy może być wynikiem zanieczyszczenia próbki krwią z innych źródeł niż kału (skaleczenia, hemoroidy, krew miesiączkowa) lub w przypadku nieprawidłowej liczby kropli dodanej do dołka próbkowego.

4. Jak należy interpretować test, jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny być jednorodne i wyraźnie widoczne.

5. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że w zebranej próbce kału jest obecna krew.
Stanowi to wskazanie do konsultacji z lekarzem, który zdecyduje o podjęciu kolejnych kroków diagnostycznych.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny oznacza to, że nie stwierdzone obecności krwi utajonej w kale. Jednak dla pacjentów w wieku powyżej 45 lat lub posiadających krewnych cierpiących na raka jelita grubego, w ramach profilaktyki zaleca się wykonanie badania krwi utajonej w kale raz w roku.

8. Jaka jest dokładność testu POLY-Check ®?

Test POLY-Check® jest bardzo dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany od ponad 10 lat przez specjalistów (szpitale, laboratoria). Raporty oceny pokazują ogólną zgodność testu na poziomie 93% w odniesieniu do metody referencyjnej.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: POLY-Check®

poly check

BAZA WIEDZY

test na krew utajoną