730 332 383

Pytania ogólne

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Ile trwa wykonanie testu?

Czas wykonania testu zależy od rodzaju przeprowadzanego badania i trwa od 5 do 10 minut.

2. Gdzie i kiedy mogę wykonać test?

Zakupiony test można wykonać w każdym czasie oraz w dowolnym miejscu pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków sanitarnych i bezpieczeństwa. Najlepiej przeprowadzić test w domowym zaciszu.

3. Czy wykonanie testu jest dyskretne i anonimowe?

TAK
Aby wykonać test nie trzeba się nigdzie rejestrować, a uzyskany wynik widzi jedynie osoba wykonująca badanie. Zapewnia to pełną anonimowość i dyskrecje. W przypadku zakupu testu online – przesyłki są dostarczane w opakowaniach uniemożliwiających rozpoznanie produktu bez rozpakowywania.

4. Czy do wykonania testu potrzebuję dodatkowych materiałów, sprzętu i doświadczenia?

NIE
Do prawidłowego wykonania testu nie potrzeba żadnych dodatkowych materiałów, sprzętu ani doświadczenia. Wszystkie, niezbędne do prawidłowego wykonania testu komponenty są zawarte w zestawie. Dodatkowo załączona jest szczegółowa instrukcja użytkowania wyrobu, która w sposób czytelny przedstawia pełną procedurę wykonania testu i odczytu wyniku.

5. Czy muszę się specjalnie przygotować do przeprowadzenia testu?

NIE
Aby wykonać badanie nie trzeba się przygotowywać ani spełniać żadnych specjalnych warunków. Należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją użytkowania wyrobu oraz przygotować zawartość zestawu.

6. Czy testy są wielokrotnego użytku?

NIE
Każdy test diagnostyczny oferowany przez markę LabHome łącznie z jego komponentami jest jednorazowego użytku. Po użyciu wszystkie elementy testu mogą zostać wyrzucone.

7. Czy mogę użyć tej samej pipety do pobrania próbki krwi do dwóch testów?

NIE
Pipeta jest jednorazowa – służy do pojedynczego pobrania próbki krwi przeznaczonej do wykonania jednego testu. Do każdego testu z krwi dołączona jest osobna, jednorazowa pipeta. Po użyciu należy ją wyrzucić!

8. Czy mogę pobrać próbkę krwi z jednego nakłucia do wykonania więcej niż jednego testu?

NIE
Do wykonania wielu testów zaleca się osobne nakłucia, ponieważ organizm po wykonaniu nakłucia i pobraniu próbki krwi uruchamia mechanizmy krzepnięcia krwi. Powoduje to powstanie skrzepu uniemożliwiającego prawidłowy przebieg reakcji testu. Do każdego testu wykonywanego z krwi należy użyć osobnego, jednorazowego nakłuwacza i pobrać próbkę krwi do jednorazowej pipetki dołączonej osobno do każdego testu wykonywanego z krwi.

9. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia C oznacza prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu. Niezależnie od wyniku testu – linia kontrolna C musi pojawić się w oknie wyniku. Jeśli się nie pojawi – wynik badania jest uznaje się za nieważny.

10. Co oznacza linia w obszarze testowym (T)?

Pojawiająca się w obszarze testowym linia T, wskazuje na pozytywny wynik badania. Linia T stanowi potwierdzenie obecności badanego czynnika (np. przeciwciała pojawiające się w wyniku infekcji) lub oznaczanego parametru (np. krew w kale, białko w moczu) w materiale badanym, wskazując tym samym na stan organizmu.

11. Czy wykonanie testu może zastąpić wizytę u lekarza?

NIE
Wykonanie testu stanowi element profilaktyki i pomoc w rozpoznaniu choroby poprzez wykrycie w organizmie patogenu, nieprawidłowego poziomu hormonów lub obecności markera nowotworowego. Wszystkie wyniki testu należy zawsze interpretować w połączeniu z objawami klinicznymi bądź historią przebiegu choroby. Jeżeli wynik testu odbiega od normy należy skonsultować się z lekarzem w celu dalszej diagnostyki lub podjęcia leczenia.

12. Czy potrzebne jest skierowanie od lekarza lub recepta, aby zakupić test?

NIE
Wyroby medyczne do samokontroli IVD LabHome mogą być zakupione przez konsumenta w dowolnym czasie bez skierowania oraz recepty. Można je nabyć w renomowanych aptekach na terenie całego kraju lub zamówić online.

13. Czy testy są refundowane?

NIE
Wyroby medyczne do samokontroli IVD LabHome nie są refundowane.

14. Czy są przeciwskazania do wykonywania testów przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące lub osoby w podeszłym wieku?

NIE
Jeśli wyroby medyczne do samokontroli IVD LabHome są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz poprawnie wykonane zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania – są w pełni bezpieczne w użyciu i nie są obwarowane żadnymi przeciwskazaniami dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących oraz osób w podeszłym wieku itp.