Pytania ogólne

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Ile trwa wykonanie testu?

Czas wykonania testu zależy od rodzaju przeprowadzanego badania i trwa od 5 do 10 minut.

.

2. Gdzie i kiedy mogę wykonać test?

Zakupiony test można wykonać w każdym czasie oraz w dowolnym miejscu pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków sanitarnych i bezpieczeństwa. Najlepiej przeprowadzić test w domowym zaciszu.

.

3. Czy wykonanie testu jest dyskretne i anonimowe?

TAK
Aby wykonać test nie trzeba się nigdzie rejestrować, a uzyskany wynik widzi jedynie osoba wykonująca badanie. Zapewnia to pełną anonimowość i dyskrecje. W przypadku zakupu testu online – przesyłki są dostarczane w opakowaniach uniemożliwiających rozpoznanie produktu bez rozpakowywania.

.

4. Czy do wykonania testu potrzebuję dodatkowych materiałów, sprzętu i doświadczenia?

NIE
Do prawidłowego wykonania testu nie potrzeba żadnych dodatkowych materiałów, sprzętu ani doświadczenia. Wszystkie, niezbędne do prawidłowego wykonania testu komponenty są zawarte w zestawie. Dodatkowo załączona jest szczegółowa instrukcja użytkowania wyrobu, która w sposób czytelny przedstawia pełną procedurę wykonania testu i odczytu wyniku.

.

5. Czy muszę się specjalnie przygotować do przeprowadzenia testu?

NIE
Aby wykonać badanie nie trzeba się przygotowywać ani spełniać żadnych specjalnych warunków. Należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją użytkowania wyrobu oraz przygotować zawartość zestawu.

.

6. Czy testy są wielokrotnego użytku?

NIE
Każdy test diagnostyczny oferowany przez markę LabHome łącznie z jego komponentami jest jednorazowego użytku. Po użyciu wszystkie elementy testu mogą zostać wyrzucone.

.

7. Czy mogę użyć tej samej pipety do pobrania próbki krwi do dwóch testów?

NIE
Pipeta jest jednorazowa – służy do pojedynczego pobrania próbki krwi przeznaczonej do wykonania jednego testu. Do każdego testu z krwi dołączona jest osobna, jednorazowa pipeta. Po użyciu należy ją wyrzucić!

.

8. Czy mogę pobrać próbkę krwi z jednego nakłucia do wykonania więcej niż jednego testu?

NIE
Do wykonania wielu testów zaleca się osobne nakłucia, ponieważ organizm po wykonaniu nakłucia i pobraniu próbki krwi uruchamia mechanizmy krzepnięcia krwi. Powoduje to powstanie skrzepu uniemożliwiającego prawidłowy przebieg reakcji testu. Do każdego testu wykonywanego z krwi należy użyć osobnego, jednorazowego nakłuwacza i pobrać próbkę krwi do jednorazowej pipetki dołączonej osobno do każdego testu wykonywanego z krwi.

 

9. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia C oznacza  prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu. Niezależnie od wyniku testu – linia kontrolna C musi pojawić się w oknie wyniku. Jeśli się nie pojawi – wynik badania jest uznaje się za nieważny.

.

10. Co oznacza linia w obszarze testowym (T)?

Pojawiająca się w obszarze testowym linia T, wskazuje na pozytywny wynik badania. Linia T stanowi potwierdzenie obecności badanego czynnika (np. przeciwciała pojawiające się w wyniku infekcji) lub oznaczanego parametru (np. krew w kale, białko w moczu) w materiale badanym, wskazując tym samym na stan organizmu.

.

11. Czy wykonanie testu może zastąpić wizytę u lekarza?

Wykonanie testu stanowi element profilaktyki i pomoc w rozpoznaniu choroby poprzez wykrycie w organizmie patogenu, nieprawidłowego poziomu hormonów lub obecności markera nowotworowego. Wszystkie wyniki testu należy zawsze interpretować w połączeniu z objawami klinicznymi bądź historią przebiegu choroby. Jeżeli wynik testu odbiega od normy należy skonsultować się z lekarzem w celu dalszej diagnostyki lub podjęcia leczenia.

.

12. Czy potrzebne jest skierowanie od lekarza lub recepta aby zakupić test?

NIE
Wyroby medyczne do samokontroli IVD LabHome mogą być zakupione przez konsumenta w dowolnym czasie bez skierowania oraz recepty. Można je nabyć w renomowanych aptekach na terenie całego kraju lub zamówić online.

.

13. Czy testy są refundowane?

NIE
Wyroby medyczne do samokontroli IVD LabHome nie są refundowane.

.

14. Czy są przeciwskazania do wykonywania testów przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące lub osoby w podeszłym wieku?

NIE
Jeśli wyroby medyczne do samokontroli IVD LabHome są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz poprawnie wykonane zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania – są w pełni bezpieczne w użyciu i nie są obwarowane żadnymi przeciwskazaniami dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących oraz osób w podeszłym wieku itp.