Pytania ogólne

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Ile trwa wykonanie testu?

Wykonanie testu zależy od rodzaju danego badania i trwa od 5 do 10 minut.

.

2. Gdzie i kiedy mogę wykonać test?

Zakupiony test można wykonać w każdym czasie w dowolnym miejscu pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków sanitarnych i bezpieczeństwa. Najlepiej wykonywać test w domowym zaciszu.

.

3. Czy wykonanie testu jest dyskretne i anonimowe?

Tak, aby wykonać test nie trzeba się nigdzie rejestrować, a uzyskany wynik widzi jedynie osoba wykonująca badanie. Zapewnia to pełną anonimowość i dyskrecje. Przesyłki są dostarczane w opakowaniach uniemożliwiających rozpoznanie produktu bez rozpakowywania.

.

4. Czy do wykonania testu potrzebuję dodatkowych materiałów, sprzętu i doświadczenia?

Nie, do prawidłowego wykonania testu nie potrzeba żadnych dodatkowych materiałów, sprzętu ani doświadczenia. Wszystkie, niezbędne do prawidłowego wykonania testu komponenty są zawarte w zestawie. Dodatkowo załączona jest szczegółowa instrukcja użytkowania wyrobu, która w sposób czytelny przedstawia pełną procedurę wykonania testu i odczytu wyniku.

.

5. Czy muszę się specjalnie przygotować do przeprowadzenia testu?

Nie, aby wykonać badanie nie trzeba się przygotowywać ani spełniać żadnych specjalnych warunków. Należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją użytkowania wyrobu oraz przygotować zawartość zestawu.

.

6. Czy testy są wielokrotnego użytku?

Nie, każdy sprzedawany przez nas test łącznie z jego komponentami są jednorazowego użytku. Po użyciu wszystkie elementy testu mogą zostać wyrzucone.

.

7. Czy mogę użyć tej samej pipetki do pobrania próbki krwi do dwóch testów?

Nie, pipetka jest jednorazowa – służy do pojedynczego pobrania próbki krwi przeznaczonej do wykonania jednego testu. Do każdego testu z krwi dołączona jest jednorazowa pipeta. Po użyciu należy ją wyrzucić!

.

8. Czy mogę pobrać próbkę krwi z jednego nakłucia do wykonania więcej niż jednego testu?

Nie zaleca się pobierania próbek krwi do wykonania wielu testów z jednego nakłucia ponieważ organizm po wykonaniu nakłucia i pobraniu próbki krwi uruchamia mechanizmy krzepnięcia krwi. Powoduje to powstanie skrzepu uniemożliwiającego prawidłowy przebieg reakcji testu.

.

9. Czy mogę wykonać kilka testów w jednym czasie?

Tak, jednak należy uwzględnić następujące kwestie:

a) do każdego testu wykonywanego z krwi należy użyć osobnego, jednorazowego nakłuwacza i pobrać próbkę krwi do jednorazowej pipetki dołączonej do każdego testu wykonywanego z krwi.

b) trzeba wziąć pod uwagę, iż znajdujące się w opisanych, szczelnie zamkniętych, aluminiowych saszetkach – płytki testowe, po wyciągnięciu z saszetki, nie są w żaden sposób opisane – powoduje to ryzyko pomylenia płytek testowych i tym samym błędną interpretację wyników badania.

.

10. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym C linia, oznacza  prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

.

11. Co oznacza linia w obszarze testowym (T)?

Pojawiająca się w obszarze testowym linia T, wskazuje na pozytywny wynik badania. Linia T stanowi potwierdzenie obecności badanego czynnika (np. przeciwciała pojawiające się w wyniku infekcji) lub oznaczanego parametru (np. krew w kale, białko w moczu) w materiale badanym, tym wskazując na stan organizmu.

.

12. Czy wykonanie testu może zastąpić wizytę u lekarza?

Wykonanie testu stanowi jedynie element profilaktyki i pomoc w rozpoznaniu schorzenia, nie może zastąpić wizyty u lekarza specjalisty. Wszystkie wyniki testu należy zawsze interpretować w połączeniu z objawami klinicznymi bądź historią przebiegu choroby, a każdy wynik odbiegające od normy, należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem.

.

13. Czy potrzebne jest skierowanie od lekarza lub recepta aby zakupić test?

Nie, nasze wyroby medyczne do samokontroli IVD mogą być zakupione przez konsumenta w dowolnym czasie bez skierowania oraz recepty lekarskiej.

.

14. Czy testy są refundowane?

Nie, nasze wyroby medyczne do samokontroli IVD nie są refundowane.

.

15. Czy są przeciwskazania do wykonywania testów przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące lub osoby w podeszłym wieku?

Nie, jeśli nasze wyroby medyczne do samokontroli IVD są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz poprawnie wykonane zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania – są w pełni bezpieczne w użyciu i nie są obwarowane żadnymi przeciwskazaniami dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących oraz osób w podeszłym wieku itp.