Pytania ogólne

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Ile trwa wykonanie testu?

Wykonanie testu zależy od rodzaju danego badania i trwa od 5 do 10 minut.

 

2. Gdzie i kiedy mogę wykonać test?

Zakupiony test można wykonać w każdym czasie w dowolnym miejscu pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków sanitarnych i bezpieczeństwa. Najlepiej wykonywać test w domowym zaciszu.

 

3. Czy wykonanie testu jest dyskretne i anonimowe?

Tak, aby wykonać test nie trzeba się nigdzie rejestrować, a uzyskany wynik widzi jedynie osoba wykonująca badanie. Zapewnia to pełną anonimowość i dyskrecje. Przesyłki są dostarczane w opakowaniach uniemożliwiających rozpoznanie produktu bez rozpakowywania.

 

4. Czy do wykonania testu potrzebuję dodatkowych materiałów, sprzętu i doświadczenia?

Nie, do prawidłowego wykonania testu nie potrzeba żadnych dodatkowych materiałów, sprzętu ani doświadczenia. Wszystkie, niezbędne do prawidłowego wykonania testu komponenty są zawarte w zestawie. Dodatkowo załączona jest szczegółowa instrukcja użytkowania wyrobu, która w sposób czytelny przedstawia pełną procedurę wykonania testu i odczytu wyniku.

 

5. Czy muszę się specjalnie przygotować do przeprowadzenia testu?

Nie, aby wykonać badanie nie trzeba się przygotowywać ani spełniać żadnych specjalnych warunków. Należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją użytkowania wyrobu oraz przygotować zawartość zestawu.

 

6. Czy testy są wielokrotnego użytku?

Nie, każdy sprzedawany przez nas test łącznie z jego komponentami są jednorazowego użytku. Po użyciu wszystkie elementy testu mogą zostać wyrzucone.

 

7. Czy mogę użyć tej samej pipetki do pobrania próbki krwi do dwóch testów?

Nie, pipetka jest jednorazowa – służy do pojedynczego pobrania próbki krwi przeznaczonej do wykonania jednego testu. Do każdego testu z krwi dołączona jest jednorazowa pipeta. Po użyciu należy ją wyrzucić!

 

8. Czy mogę pobrać próbkę krwi z jednego nakłucia do wykonania więcej niż jednego testu?

Nie zaleca się pobierania próbek krwi do wykonania wielu testów z jednego nakłucia ponieważ organizm po wykonaniu nakłucia i pobraniu próbki krwi uruchamia mechanizmy krzepnięcia krwi. Powoduje to powstanie skrzepu uniemożliwiającego prawidłowy przebieg reakcji testu.

 

9. Czy mogę wykonać kilka testów w jednym czasie?

Tak, jednak należy uwzględnić następujące kwestie:

a) do każdego testu wykonywanego z krwi należy użyć osobnego, jednorazowego nakłuwacza i pobrać próbkę krwi do jednorazowej pipetki dołączonej do każdego testu wykonywanego z krwi.

b) trzeba wziąć pod uwagę, iż znajdujące się w opisanych, szczelnie zamkniętych, aluminiowych saszetkach – płytki testowe, po wyciągnięciu z saszetki, nie są w żaden sposób opisane – powoduje to ryzyko pomylenia płytek testowych i tym samym błędną interpretację wyników badania.

 

10. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym C linia, oznacza  prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

 

11. Co oznacza linia w obszarze testowym (T)?

Pojawiająca się w obszarze testowym linia T, wskazuje na wynik badania oraz tym samym stan organizmu pod kątem

 

12. Czy wykonanie testu może zastąpić wizytę u lekarza?

Wykonanie testu stanowi jedynie element profilaktyki i pomoc w rozpoznaniu schorzenia, nie może zastąpić wizyty u lekarza specjalisty. Wszystkie wyniki testu należy zawsze interpretować w połączeniu z objawami klinicznymi bądź historią przebiegu choroby, a każdy wynik odbiegające od normy, należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem.

 

13. Czy potrzebne jest skierowanie od lekarza lub recepta aby zakupić test?

Nie, nasze wyroby medyczne do samokontroli IVD mogą być zakupione przez konsumenta w dowolnym czasie bez skierowania oraz recepty lekarskiej.

 

14. Czy testy są refundowane?

Nie, nasze wyroby medyczne do samokontroli IVD nie są refundowane.

 

15. Czy są przeciwskazania do wykonywania testów przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące lub osoby w podeszłym wieku?

Nie, jeśli nasze wyroby medyczne do samokontroli IVD są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz poprawnie wykonane zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania – są w pełni bezpieczne w użyciu i nie są obwarowane żadnymi przeciwskazaniami dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących oraz osób w podeszłym wieku itp.