Regulamin

REGULAMIN SKLEPU I PORTALU INTERNETOWEGO

www.labhome.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.2. Sprzedawca – Właściciel Sklepu;
1.3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
1.4. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę / Właściciela Sklepu dostępny pod adresem internetowym / domeną: www.labhome.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówienia;
1.5. Portal Internetowy – Rozbudowany serwis znajdujący się pod tą samą domeną internetową, co Sklep Internetowy: www.labhome.pl zawierający Bazę Wiedzy, Blog, Wykaz aptek, a także wszelkie informacje natury merytorycznej oraz technicznej związanej z oferowanymi produktami i tematyką medyczno – diagnostyczną;

1.6. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach niniejszego sklepu internetowego;
1.7. Towar / Produkt – dostępna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
1.8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
1.9. Formularz zamówienia (Kasa) – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
1.10. Zamówienie –  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia   zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;
1.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
1.13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2016 poz. 380 ze zm.);
1.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 poz. 130);
1.15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.16. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015 poz. 184, ze zm.);
1.17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922);
1.18. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 666.);
1.19. Ustawa prawo własności przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1410);
1.20. Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 876);
1.21. Prawo farmaceutyczne – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.);
1.22. Wyrób medyczny do samokontroli – wyrób medyczny do diagnostyki in vitro przeznaczony przez wytwórcę do używania w warunkach domowych przez osobę niebędącą profesjonalnym użytkownikiem, która będzie odnosiła wynik testu do osoby badanej;
1.23. Certyfikat Zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

II. Właściciel Sklepu

2.1. Właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.labhome.pl jest: ZBADAJSIE SP. Z O.O z siedzibą przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa
NIP: 7532438338  –  REGON: 362556560  –  KRS: 000057723
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł;
2.2. Kontakt z Właścicielem Sklepu:
email: info@labhome.pl
tel: 572 618 619
Adres: ZBADAJSIE SP. Z O.O. ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
2.3. Właściciel Sklepu oświadcza, iż jest uprawniony – od strony organizacyjnej, handlowej i prawnej – do sprzedaży oferowanych Produktów;

III. Wszelkie prawa zastrzeżone

3.1. Jedynym podmiotem uprawionym do niniejszego Portalu oraz Sklepu Internetowego jest ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2;
3.2. Wszelkie nazwy własne, znaki graficzne oraz znaki towarowe zawarte w niniejszym Portalu oraz Sklepie Internetowym podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o własności przemysłowej; o
bowiązuje zakaz ich powielania, wykorzystywania oraz modyfikacji;
3.3. Wszelkie treści pisane, opracowania, treści graficzne oraz zdjęcia zawarte w niniejszym Portalu oraz Sklepie Internetowym zostały opracowane lub zakupione przez ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2 oraz są objęte Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych; obowiązuje zakaz ich kopiowania, rozpowszechniania, powielania oraz wszelkiej modyfikacji;

IV. Postanowienia ogólne

4.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i Portalu Internetowego dostępnego pod adresem / domeną: www.labhome.pl;
4.2. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania, drogą elektroniczną – zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
b) zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu;
4.4. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego jest możliwe poprzez posiadanie dostępu do urządzeń pozwalających korzystać z zasobów Internetu: skrzynki pocztowej oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www;
4.5. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek zasobów internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Safari IOS (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek);
4.6. Klienci sklepu mają dostęp w każdym czasie do niniejszego Regulaminu, który znajduje się w stopce strony / Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin. Klienci maja możliwość przeczytania, pobrania i wydrukowania niniejszego Regulaminu;
4.7. Wszelkie informacje o Towarach, w tym opis, cena, parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
4.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego pracy i funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań SPAMOWYCH – rozsyłanie i umieszczanie niezamówionej informacji handlowej Sklepu;
c) korzystania z wszelkich autorskich treści zamieszczonych w ramach Sklepu – jedynie w zakresie użytku osobistego;
Zabrania się kopiowania, oraz wykorzystywania zamieszczonych przez Sklep treści;

V. Charakterystyka produktów

5.1. Sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wyrobami medycznymi, które definiuje Ustawa o wyrobach medycznych jako wyroby medyczne do samokontroli;
5.2. Wyroby są wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej;
5.3. Wyroby są  zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Dyrektywy 98/79/WE Komisji Europejskiej;
5.4. Posiadają Certyfikat zgodności CE0483 oraz certyfikat jakości ISO 9001:13485 potwierdzający najwyższą jakość wyrobów medycznych, ich zgodność z wymaganiami prawnymi oraz bezpieczeństwo;

VI. Zamówienie

7.1. Sklep przyjmuje Zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok;
7.2. Klient może zrealizować zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności rejestrowania się i logowania, tzn. bez zakładania indywidualnego konta;
7.3. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) przejść do zakładki Sklep;
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
c) kliknąć „Zobacz koszyk” lub przejść do zakładki „w koszyku” znajdującej się w górnym menu i poprzez rozwinięcie zakładki oraz kliknięcie przycisku „Koszyk”;
d) sprawdzić zawartość koszyka jako podsumowanie Zamówienia;
e) przejść do Kasy poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”;
f) poprawnie i uważnie wypełnić formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu dostawy Towaru;
g) zweryfikować rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)
h) wybrać sposób płatności za Produkt i przesyłkę;
i) zaakceptować warunki Regulaminu;
j) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
7.4. Sklep nie jest zobowiązany do realizowania Zamówień jeśli:
a) formularz Zamówienia został wypełniony w sposób niekompletny lub błędny;
b) z jakichkolwiek przyczyn technicznych nie otrzymał potwierdzenia Zamówienia;
c) wycofał dany produkt ze sprzedaży lub wyczerpał asortyment o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta;
7.5. Informacje w sprawie Zamówień można uzyskać telefonicznie: 572 618 619 – od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00 lub mailowo: zamówienia@labhome.pl;

VII. Płatność

8.1. Ceny produktów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto);
8.2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy;
8.3. Ceny Produktów są wiążące dla Klienta w momencie złożenia przez niego Zamówienia;
8.4. Koszt dostawy jest doliczany do ceny Towaru, co łącznie stanowi całkowitą wartość Zamówienia;
8.5. Za wybrane produkty w naszym sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a) systemem Przelewy24 (przekazy bankowe – szybkie płatności);
b) systemem Przelewy24 (płatność kartą);
Adnotacja: operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
c) płatność przy odbiorze (za pobraniem pocztowym);
8.6. W przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze – płatność za towar następuje podczas wręczenia przesyłki z towarem przez kuriera (za pobraniem);
8.7. Dokumentem potwierdzającym każdą sprzedaż, niezależnie od wybranej opcji płatności – jest Faktura VAT, dołączona do przesyłki;

VIII. Zawarcie Umowy Sprzedaży 

8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą procedury opisanej w części V Regulaminu;
8.2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
8.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz przyjęciem do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta;
8.4. Umowa jest zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w powyższym punkcie;
8.5. Każdy email z potwierdzeniem Zamówienia zawiera:
a) numer Zamówienia;
b) przedmiot Zamówienia;
c) ceny jednostkowe oraz łączne Produktów;
d) koszt dostawy;
e) wybrany sposób płatności;
8.6. W przypadku wybrania opcji płatności: przelewem bankowym –  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
8.7. W przypadku wybrania opcji płatności: za pobraniem pocztowym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

IX. Dostawa

9.1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia;
9.2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;
9.3. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych;
9.4. Towar wysyłamy w specjalnych opakowaniach odpornych na uszkodzenia;
9.5. Przesyłki są dostarczane w opakowaniach uniemożliwiających rozpoznanie produktu bez rozpakowywania;
9.6. Koszty przesyłki w obrębie Polski:
a) kurier DPD: 14.49;
b) w przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem – płatność przy odbiorze, do kosztów wysyłki doliczamy 4,99 zł

9.7 Koszt przesyłki doliczany jest do ceny Towaru, co stanowi całkowitą wartość Zamówienia;
9.8. Właściciel Sklepu zastrzega, iż nie odpowiada za niedotrzymanie czasu dostawy lub inne błędy, niezależne od niego, a wynikłe z niedopilnowań i winy firmy kurierskiej PDP;

X. Odstąpienie od umowy / zwroty

10.1. Po otrzymaniu towaru przez Klienta nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży / zwrotu towaru!;
10.2. Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy – Prawo farmaceutyczne, pacjenci nie mają możliwości dokonania zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (posiadających europejski Certyfikat zgodności CE);

10.3. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek dopuszczający jedynie zwrot takich leków lub wyrobów medycznych, które były obarczone wadą jakościową lub zostały wydane w sposób niewłaściwy (stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy– Prawo farmaceutyczne);
10.4. Wadą jakościową może być:
a) przekroczony termin ważności produktu;
b) uszkodzone opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie, zanieczyszczenia;
c) niezgodna z opakowaniem ilość produktu;
10.5. Dodatkowo brak możliwości odstąpienia od umowy określa art. 38 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta:
„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu”;

XI. Reklamacje

11.1. Aby dokonać reklamacji produktu należy skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną;
11.2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu;
11.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć podstawę reklamacji wyrobu medycznego a) produkt musi być obarczony wadą jakościową tj.: produkt z przekroczonym terminem ważności;
b) uszkodzone opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie;
c) zanieczyszczenia;
d) niezgodna z opakowaniem ilość produktu;
11.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi wymiana towaru (na koszt sklepu) lub zwrot równowartości zareklamowanego towaru na konto Klienta w ciągu 14 dni;

XII. Ochrona danych osobowych

12.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych swoich Klientów, Sklep Internetowy podejmuje środki organizacyjne i techniczne do zapobiegania pozyskiwania danych osobowych przez osoby niepowołane;
12.2. Wszelkie dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy przesyłki, numer telefonu oraz adres email są chronione przez Sklep Internetowy www.labhome.pl zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych;
12.3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz osobom niepowołanym;
12.4. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
12.5. Cel przetwarzania danych:
Zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych Klientów na potrzeby działalności sklepu internetowego, tj. sprzedaży i wysyłki produktów oraz w celach marketingowych;

12.6. Administrator danych osobowych:
ZBADAJSIE SP. Z O.O z siedzibą przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa

NIP: 7532438338  –  REGON: 362556560  –  KRS: 0000577238
email: info@labhome.pl;
12.7. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i może je usunąć, oraz są one podawane dobrowolnie na potrzeby realizacji zamówienia i wysyłki towaru;
12.8. Sklep internetowy www.labhome.pl korzysta z protokołu https oraz posiada certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) sygnowany przez CENTRUM, który gwarantuje poufność danych;
12.9. Sklep internetowy www.labhome.pl posiada wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sygnalizuje Internautom, że znajdują się na stronie godnej zaufania, która pochodzi z pewnego źródła;

XIII. Sklep zastrzega sobie prawo do

13.1. Wprowadzania nowych produktów do oferty;
13.2. Wycofywania produktów z oferty;
13.3. Zmiany cen produktów w ofercie;
13.4. Realizowania akcji promocyjnych;
13.5. Dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu bez powiadomienia i uprzedzenia;
13.6. Niepublikowania komentarzy zawierających sformułowania wulgarne, obraźliwe, nieetyczne, zniesławiające;
13.7. Niepublikowania komentarzy, których zakres przedmiotowy nie jest związany z tematyką Portalu Internetowego;
13.8. Niepublikowania komentarzy, które zawierają link odsyłający do strony, usługi lub produktu, co jest powszechnie zaliczane do działań spamerskich;
13.9. Niepublikowania komentarzy, które wskazują na inne strony, produkty lub usługi, co jest powszechnie zaliczane do działań spamerskich;
13.10. Niepublikowania komentarzy, w których zachodzi zjawisko braku obiektywności, komentarzy od środowisk wywodzących się z firm konkurencyjnych oraz z firm oferujących produkty bądź usługi pokrewne;

XIV. Postanowienia końcowe

14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium państwa polskiego;
14.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem, wynikłych z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu;

Data opublikowania Regulaminu: 27.08.2016 r.