730 332 383

STREP A’LERT® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test STREP A’LERT®?

Infekcja gardła może być wywołana przez paciorkowce B-hemolizujące grupy A. Przed zastosowaniem leczenia tej infekcji antybiotykiem, trzeba ją najpierw koniecznie poprawnie rozpoznać. Dzięki specyficznemu procesowi ekstrakcji próbek wymazów z gardła, marker paciorkowców grupy A (antygen LPS) może zostać wyizolowany. Następnie jest on identyfikowany za pomocą specyficznych przeciwciała anty-LPS.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test STREP A’LERT® powinien być wykonany w przypadku objawów infekcji gardła, takich jak: czerwone i opuchnięte gardło lub migdałki, bóle mięśni, ból głowy, nudności, wymioty lub apatia.

3. Czy wynik testu może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik może być rezultatem użycia testu STREP A’LERT®, który uległ zawilgoceniu lub nieprawidłowego pobrania i przygotowania próbki wymazu z gardła.

4. Jak interpretować wynik, jeśli intensywność koloru linii jest różna?

Intensywność koloru linii nie jest ważna podczas interpretacji wyniku. Linie powinny być jednorodne oraz dobrze widoczne. Wynik testu należy uznać za pozytywny niezależnie od intensywności koloru linii testowej, nawet słabej.

5. Jaki jest cel linii kontrolnej, która pojawia się koło niebieskiego paska?

Kiedy pojawia się linia kontrolna oznacza to, że test został wykonany prawidłowo.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 10 min jest wiarygodny?

Wynik testu powinien być odczytany w czasie od 5 do 10 minut. Wynik jest wiarygodny, jeżeli zostanie odczytany do 10 minut.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Wynik pozytywny oznacza, że w próbce wymazu z gardła wykryto Strep A. Wskazana jest konsultacja z lekarzem!

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Wynik negatywny oznacza, że infekcję gardła wywołały wirusy lub próbka nie zawierała wystarczająco dużo bakterii Strep A, aby można było je wykryć. Infekcja może być również spowodowana przez inne, znacznie rzadziej występujące bakterie. Jeżeli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

9. Jaka jest dokładność testu STREP A’LERT®?

Test STREP A’LERT® jest dokładny. Raporty oceny wskazują ogólną zgodność w wysokości 96,4% w odniesieniu do metody referencyjnej. Mimo wiarygodności testu, można uzyskać wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: STREP A’LERT®
STREP ALERT

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA:

wykryjangine.pl