730 332 383

SYPH-Check-1® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test SYPH-Check-1®?

W wyniku zakażenia bakterią Treponema pallidum, uruchomiony zostaje cały szereg reakcji immunologicznych. Układ odpornościowy produkuje specyficzne przeciwciała mające na celu eliminację patogenu. Test SYPH-Check-1® wykrywa obecność przeciwciał anty-TP obecnych we krwi, potwierdzając tym samym obecność krętków w organizmie.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test SYPH-Check-1® powinien być wykonany w przypadku wystąpienia objawów klinicznych, z których głównymi są owrzodzenia i specyficzna wysypka. Badanie można wykonać w dowolnym momencie dnia.

3. Czy wynik testu może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi. Dołączona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie wymaganej objętości krwi.

4. Jak należy interpretować test, jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny być jednorodne i wyraźnie widoczne. Test powinien być uznany za pozytywny, bez względu na intensywność zabarwienia linii testowej (T).

5. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 15 min jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu powinien być odczytany po upływie 10 min od dodania diluentu. Wynik odczytany po upływie 15 minut jest nieważny.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że we krwi są obecne przeciwciała skierowane przeciwko Treponema pallidum.
Stanowi to bezwzględne wskazanie do konsultacji z lekarzem. Pozwoli to na pogłębienie diagnostyki, podjęcie skutecznej terapii i zapobiegnie rozwojowi infekcji.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny, oznacza to że we krwi nie wykryto obecności przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Treponema pallidum. Jeżeli jednak zauważasz niepokojące objawy, zaleca się konsultacje z lekarzem.

9. Jaka jest dokładność testu SYPH-Check-1®?

Test SYPH-Check-1® jest bardzo dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany od ponad 15 lat przez specjalistów (szpitale, laboratoria).
Raporty oceny pokazują ogólną zgodność w wysokości 97,6% w odniesieniu do metody referencyjnej.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: SYPH-Check-1®

syph check

BAZA WIEDZY

kiła test