730 332 383

Testy diagnostyczne LabHome na okładce magazynu „LEK W POLSCE”

Nasze działania skierowane na promocję profilaktyki oraz samokontroli zdrowia, a także szeroka wiedza diagnostyczna zostały docenione przez redakcję magazynu farmaceutycznego „LEK W POLSCE”.

Magazynu tworzonego przez profesjonalistów – lekarzy, farmaceutów oraz mającego merytoryczne wsparcie w Radzie Naukowej skupiającej wybitnych polskich naukowców.

Utworzenie działu „DIAGNOSTYKA”

Efektem współpracy jest utworzenie działu „DIAGNOSTYKA” oraz opracowanie cyklu artykułów mających na celu poszerzenie horyzontów i wiedzy na temat testów „point of care” w opiece farmaceutycznej.

Trendy pokazujące silną potrzebę samokontroli zdrowia wśród społeczeństwa, a także uwarunkowania systemu ochrony zdrowia w Polsce spowodowały potrzebę wprowadzenia do aptek tzw. szybkich testów diagnostycznych.

Głęboko wierzymy, że testy diagnostyczne LabHome wpłyną pośrednio na wykrycie wielu niebezpiecznych chorób i schorzeń we wczesnym etapie – możliwych do skutecznego i szybkiego wyleczenia. Wierzymy również, że testy staną się cennym elementem codziennej profilaktyki opartej o samokontrolę zdrowia.

Wyroby medyczne do samokontroli – dlaczego w Aptekach?

Ponieważ apteki są najbardziej powszechnymi placówkami opieki zdrowotnej. Należy zatem wykorzystać unikalną pozycję farmaceuty oraz jego bezpośredni kontakt z pacjentem do propagowania samokontroli zdrowia. Pacjenci z kolei powinni być aktywizowani poprzez kampanie zdrowotne do działań profilaktycznych na rzecz własnego zdrowia.

Od tej pory pacjenci mogą znaleźć w aptekach nie tylko informacje o lekach i suplementach, ale również o podstawowych badaniach krwi, moczu i kału w postaci domowych testów diagnostycznych.

ZOBACZ TEŻ: rola białka CRP w samokontroli zdrowia – LEK W POLSCE

Ogromna rola w propagowaniu wykonywania badań diagnostycznych staje się tym ważniejsza, im powszechniej uważa się, że w XXI wieku medycyna profilaktyczna wyprze dotychczas dominują medycynę naprawczą – czyli model leczenia już powstałych schorzeń.

testy diagnostyczne do użytku domowego