730 332 383

TIK-ALERT® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test TIK’ALERT®?

W wyniku zakażenia bakterią Borrelia uruchomiony zostaje cały szereg reakcji immunologicznych. Układ odpornościowy produkuje w pierwszej kolejności specyficzne przeciwciała klasy IgM mające na celu eliminację patogenu. Test TIK’ALERT® wykrywa obecność tych przeciwciał w krwi podczas świeżego zakażenia Borrelia, dlatego można podejrzewać obecność bakterii.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test TIK’ALERT® powinien być wykonany w czasie od 2 do 6 tygodni po ukąszeniu przez kleszcza lub gdy w obrębie ukąszenia pojawi się zaczerwienienie, zapalenie oraz rumień wędrujący. Koreluje to z pierwszą fazą choroby, dla której test TIK’ALER® jest odpowiedni i dla której czułość testu wynosi 53,8%. Kontaminacje występują tylko w 1 do 2% przypadków, ale obecność przeciwciał IgM wykrytych dzięki wynikowi dodatniemu wskazuje na zakażenie, które należy bezzwłocznie leczyć.

3. Czy wynik może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi. Dołączona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie wymaganej objętości krwi.

4. Jak należy interpretować test, jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny być jednorodne i wyraźnie widoczne. Test powinien być uznany za pozytywny, bez względu na intensywność zabarwienia linii testowej (T).

5. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 15 min jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu powinien być odczytany po upływie 10 min od dodania diluentu. Wynik odczytany po upływie 15 minut jest nieważny.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że we krwi są obecne przeciwciała IgM skierowane przeciw bakterii Borrelia. Stanowi to bezwzględne wskazanie do konsultacji z lekarzem. Pozwoli to na podjęcie skutecznej terapii i zapobiegnie rozwojowi infekcji. W przypadku infekcji przebytej kilka lat wcześniej, wynik pozytywny może być związany u niektórych osób z występowaniem przeciwciał przetrwałych. Pozytywny wynik można również uzyskać u pacjenta po skutecznej antybiotykoterapii.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny, oznacza to że we krwi nie wykryto obecności przeciwciał IgM skierowanych przeciwko bakterii Borrelia. Jeżeli ukąszenie kleszcza miało miejsce niedawno, a czas od potencjalnego zakażenia wynosi mniej niż 2 tygodnie to możliwe, że Twój organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć swoistych przeciwciał. W tym wypadku zaleca się, aby powtórzyć test TIK’ALERT® po upływie od 2 do 6 tygodni po ukąszeniu. Jeżeli jednak objawy towarzyszące takie jak wysypka, stan podgorączkowy czy rumień nie ustąpią, zaleca się konsultacje z lekarzem. Uwaga: fałszywie ujemne wyniki mogą być obserwowane w fazie I (przeciwciała występują w 40 do 60% przypadków) lub w fazie II (przeciwciała w 70 do 90% przypadków) rozwoju choroby. W przypadku negatywnego wyniku zaleca się wykonanie nowego testu 2 do 6 tygodni później w celu sprawdzenia czy nie następuje wzrost poziomu przeciwciał. Jeśli podano profilaktycznie antybiotyk, przeciwciała nie są wykrywalne lub nie mogą być wykryte.

9. Jaka jest dokładność testu TIK’ALERT®?

Test TIK’ALERT® jest dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany przez specjalistów (szpitale, laboratoria). Badanie przeprowadzone na panelu 251 próbek pacjentów wykazuje ogólną zgodność wyników na poziomie 88% w porównaniu do metod referencyjnych. Natomiast nadal jest możliwe, że przeciwciała IgM pojawiające się podczas infekcji Borrelia mogą nie być wykryte z powodu późno dojrzewającego układu immunologicznego niektórych osób w zależności od fazy choroby. Pomimo wiarygodności testu fałszywie dodatnie i fałszywie wyniki są możliwe. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów seropozytywnych dla Cytomegalowirusa (CMV), gdzie obserwuje się fałszywie dodatnie wyniki przy zastosowaniu testu TIK’ALERT®.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: TIK’ALERT®

tik alert

BAZA WIEDZY

borelioza test