730 332 383

Ważna rola farmaceuty w działaniu na rzecz profilaktyki zdrowia!

Apteki stanowią bardzo ważne placówki opieki zdrowotnej. Po pierwsze z uwagi na powszechną dostępność, po drugie ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę farmaceutów. Dziś wiadomo, że opieka farmaceutyczna to już nie tylko nadzór nad farmakoterapią i jej efektami, lecz również promowanie profilaktyki zdrowia wśród pacjentów.

Po poradę do apteki….

Farmaceuta to osoba, która bardzo często wzbudza zaufanie pacjenta. Chorzy coraz częściej w pierwszej kolejności po poradę udają się do apteki. Wynika to z faktu, że przychodnie pękają w szwach, a lekarze bardzo często nie mają czasu lub dobrej woli, aby udzielić choremu informacji na tematy natury medycznej.

Stąd wniosek, że farmaceuta poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem, może wnieść istotny wkład w rozwój świadomości na temat profilaktyki zdrowia. Farmaceuci wykorzystując swoją fachową wiedzę mogą mieć znaczący udział w promowaniu badań przesiewowych oraz tym samym w zapobieganiu wielu chorobom.

Bardzo często to w aptece pacjenci szukają odpowiedzi i chcą rozwiać wątpliwości natury medycznej!

Rynek farmaceutyczny z roku na rok staje się coraz bardziej otwarty i przyjazny pacjentowi. Pacjent z kolei jest coraz lepiej wyedukowany, świadomy własnych potrzeb i chce kontrolować swoje zdrowie.

Najnowsze trendy wskazują, że rolą farmaceutów nie jest już wyłącznie sprzedaż produktów leczniczych, ale również zaangażowanie w medycynę profilaktyczną.

Farmaceuci jako specjaliści znający rangę działań profilaktycznych mają (podczas rozmów z pacjentami) wyjątkową okazję do promowania wiedzy i zachowań, które mogą przyczynić się w znaczący sposób do:

  • wczesnego wykrywania chorób
  • zmniejszenia ilości niezasadnej antybiotykoterapii
  • diagnostyki bezobjawowych schorzeń

Rola farmaceuty staje się tym ważniejsza, im powszechniej uważa się, że zamiast promowania jedynie terapii naprawczych opartych na podawaniu leków – należy rozwinąć również działania prewencyjne i zapobiegawcze.

Wśród tych działań można wymienić przede wszystkim:

  • zachęcanie pacjentów do regularnego wykonywania badań przesiewowych / badań profilaktycznych
  • edukacja na temat samokontroli / znaczenia badań diagnostycznych

Uważamy, że w celu ochrony zdrowia oraz dla zwiększenia prestiżu społecznego należy włączyć apteki do systemu profilaktyki i promocji zdrowia wykorzystując unikalną pozycję farmaceuty jako ogniwa w systemie ochrony zdrowia.

ZOBACZ TEŻ: dlaczego warto się badać samodzielnie

W Sprawozdaniu Grupy WHO – „Rola farmaceuty w Systemie Opieki Zdrowotnej” podkreśla się, że farmaceuci mogą uczestniczyć w kampaniach zdrowotnych w szerokim zakresie tematycznym: o problematyce zdrowotnej, zapobieganiu chorobom oraz zagadnieniach związanych z planowaniem rodziny.

Ważne jest, by pacjenci zdawali sobie sprawę, że apteki są miejscem, w którym mogą zaczerpnąć informacji nie tylko o lekach, ale również o szeroko pojętej profilaktyce i promocji zdrowia.

Bardzo ważną role w opiece farmaceutycznej odgrywają również Blogi tematyczne prowadzone przez doświadczonych farmaceutów, które są dostępne w Internecie oraz w social mediach.

Jednym z takich serwisów, który jest rzetelny oraz godny polecenia to Blog „Pułapki w Aptece„.

Blog pułapki w apteceBlogi tematyczne w opiece farmaceytucznej

Można dowiedzieć się w nim m.in. w jaki sposób świadomie wybierać preparaty i leki, by unikać podstawowych błędów w leczeniu oraz diagnostyce chorób i dolegliwości.

Innym, ciekawym Blogiem wartym polecenia jest „Pan Tabletka„. Poradnik ten jest przewodnikiem po lekach i suplementach diety, zawiera wiele praktycznych informacji oraz wpisuje się w ramy opieki farmaceutycznej.

pan tabletka opieka farmaceutyczna

Dowodem na to, że tego typu serwisy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem jest liczba polubień profili na Facebooku liczona w dziesiątkach tysięcy oraz bardzo duża aktywność obserwujących.

Bibliografia:

[1] Ulatowska-Szostak E.: Udział aptek w działaniach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, Probl Hig Epidemiol 2008, 89(2): 269-274.
[2] Olczyk M., Bułaś L., Konieczny A.: Diagnostyczne testy medyczne w praktyce Farmaceutycznej, Diagnostyka, Tom 66, nr 5, 2010.