730 332 383

Wczesne i późne powikłania kiły – następstwa nieleczonej infekcji

Powikłania kiły stanowią duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia chorego. Nieleczona kiła może przez wiele lat pozostać w fazie utajenia, prowadząc w konsekwencji do rozwoju groźnych powikłań.

U wielu osób dochodzi do rozwoju łysienia, zaburzenia wzroku, zapalenie wątroby czy nerek. Późna kiła, występująca po około 5 latach od zakażenia może powodować ciężkie uszkodzenia układu nerwowego, sercowo-naczyniowego czy nawet zaburzenia psychiczne. Sprawdź, jakie konsekwencje może mieć nieleczone zakażenie syfilisem i jak zapobiec rozwojowi infekcji.

Zakażenie kiłą, które nie zostanie odpowiednio szybko zdiagnozowane i leczone zawsze prowadzi do bardzo ciężkich powikłań. Infekcja kiłą może dotknąć i upośledzić funkcjonowanie niemalże każdego narządu. Szczególnie groźne są powikłania neurologiczne, które najczęściej występują u ludzi młodych.

Stadium kiły zależy od czasu trwania infekcji – „im później, tym gorzej”

Nie bez znaczenia – dla konsekwencji zdrowotnych – jest czas jaki minął od zakażenia.
Infekcja najczęściej dzielona jest na:

 • wczesną – która obejmuje 2 pierwsze lata od zakażenia
 • późną – trwającą więcej niż 2 lata

Im dłużej krętki Treponema pallidum pozostają w organizmie, tym powikłania są cięższe! Dodatkowo w przebiegu kiły mamy do czynienia z 4 okresami choroby:

Kiła I okresu (3-9 tydzień zakażenia)

Rozwija się w miejscu wniknięcia bakterii. Okres wylęgania kiły po jej przedostaniu się do organizmu (zazwyczaj podczas kontaktu seksualnego) wynosi 21 dni.

Kiła II okresu (9 tydzień do 2 lat od zakażenia)

Związana jest z przedostaniem się bakterii do krwioobiegu.

Kiła III okresu (powyżej 5 lat od zakażenia)

Rozwija się u 10% nieleczonych chorych, co prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych – uszkodzenia układu nerwowego, mózgu czy serca.

Należy pamiętać, że kiła jest bardzo często chorobą przewlekłą i bez odpowiedniej diagnostyki może trwać latami. Podczas przebiegu infekcji bardzo często przeplatają się okresy kiły objawowej (gdzie widoczne są objawy) oraz kiły utajonej (gdzie przebieg jest bezobjawowy).

Wczesne powikłania kiły

Dotyczą kiły I okresu, czyli pierwszej fazy infekcji, ponieważ są konsekwencją powstania tzw. objawu pierwotnego (owrzodzenia) i limfadenopatii (powiększenie węzłów chłonnych).

Owrzodzenie pierwotne

 • powstaje po okresie inkubacji (po ok 21 dniach)
 • pojawia się w miejscu wniknięcia krętków (narządu płciowe, odbyt, wargi, język)
 • nie boli, ustępuje bez powstania blizny

ZOBACZ TEŻ: kiła objawy

Powikłania wczesnej kiły:

U mężczyzn jest to:

 • stulejka
 • załupek (niemożność sprowadzenie napletka z powrotem na żołądź prącia)
 • zadzierzgnięcie (zaciśnięcie okrężne prącia przez nieodprowadzalny napletek ze zwężonym ujściem)
 • martwica żołędzi

Dodatkowo zarówno u mężczyzn jak i kobiet może dojść, do:

 • niebezpiecznych zatorów krętkowych w naczyniach chłonnych-limfatycznych
 • może powstać obrzęk stwardniały narządów płciowych
 • wysiewy zmian skórnych
 • zmiany na błonach śluzowych (angina kiłowa, kiłowe zapalenie gardła i krtani)
 • łysienie kiłowe, po 6 miesiącach od zakażenia
 • bielactwo kiłowe

Późne powikłania kiły

Zmiany chorobowe dotyczące późnej kiły mogą rozwinąć się nawet po kilku – kilkunastu latach od zakażenia. Dotyczą tych osób, które nie były leczone we wcześniejszym okresie infekcji. Ponadto, może się również zdarzyć, że osoba z rozpoznaną kiłą była leczona nieprawidłowo lub niewystarczająco długo.

Kiła skóry, kości i narządów wewnętrznych

Związana jest z powstaniem twardych nacieków, które zazwyczaj występują pojedynczo, lecz mogą tworzyć również większe układy. Najczęściej pojawiają się w formie owrzodzenia lub podskórnych guzów w obrębie podudzi, wątrobie, płucach, żołądku a nawet w jądrach. Zmiany dotyczą również układu kostnego – guzy mogą pojawiać się w miejscach, gdzie kości i skóra do siebie mocno przylegają – piszczele, łopatki, mostek, czaszka czy obojczyki.

Powikłania sercowo-naczyniowe

Ciężkie powikłania zachodzące w sercu i naczyniach krwionośnych występują po bardzo długim czasie – zwykle 15 – 30 latach od zakażenia. Kiła prowadzi do powstania tętniaków aorty czy niedomykalności zastawki aortalnej, które powstają częściej u mężczyzn.

Powikłania układu nerwowego

W tym przypadku bardzo często obserwuje się osoby, które zaraziły się kiłą w młodym wieku. Jest to związane głównie z dużą ilością czasu, jaka upływa od zakażenia. U osób, które zaraziły się po 40 roku życia, ryzyko rozwoju powikłań neurologicznych jest nieco mniejsze. Rozpoznanie kiły układu nerwowego jest bardzo trudne, ponieważ związane są z nią liczne objawy kliniczne (imitujące inne choroby). Kiła prowadzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (w tym wypadku niepokojące objawy to ból głowy, sztywność karku, wymioty i nudności), udaru mózgu, porażenia czy nawet zajęcia wzroku.Jak zapobiec powikłaniom kiły?

Możliwość bezobjawowego przebiegu choroby powoduje, że bardzo często nosiciele syfilisu nie zdają sobie sprawy z istniejącego zagrożenia. Tymczasem, w ich organizmie może dochodzić do rozsiewu niebezpiecznej infekcji. Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie rozwoju powikłań, jest wczesne wykrycie infekcji za pomocą badań diagnostycznych z krwi. Badania na kiłę można wykonać w laboratorium medycznym lub za pomocą szybkich testów z apteki.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ O BADANIACH NA KIŁĘ: Badanie WR, VDRL, USR, szybkie testy

Wczesne wykrycie kiły pozwala na zastosowanie skutecznej antybiotykoterapii i uniemożliwia rozwój choroby. Dlatego ważne jest wykonywanie badań kontrolnych!

Bibliografia:

[1] Janier M. i wsp.: 2014 European guideline on the management of syphilis, Przegl Dermatol 2015, 102, 459–475
[2] Zajkowska J. i wsp.: Kiła ośrodkowego układu nerwowego – trudności diagnostyczne, Neurologia po Dyplomie, 2014; 9 (1).
[3] Chodynicka B, Serwin A. Krętkowice ośrodkowego układu nerwowego – trudności diagnostyczne. Kiła układu nerwowego. Przegl Epidemiol 2008; 62, supl. 1, 169.