730 332 383

IgE Alergia

| ALERGIA – w jaki sposób dochodzi do uczulenia?

alergia skórna

Układ immunologiczny, zwany inaczej odpornościowym posiada zdolność obrony organizmu przed występującymi w środowisku: bakteriami, wirusami oraz czynnikami toksycznymi. Niekiedy jednak obrona ta może osiągać zbyt duże nasilenie – nieadekwatne do rzeczywistego zagrożenia.

Wyróżnia się dwa typy odpowiedzi immunologicznej – wrodzoną oraz nabytą (adaptacyjną). Odpowiedź nabyta związana jest z zaangażowaniem w obronę organizmu – limfocytów T i B. Są to komórki, które mają zdolność rozpoznawania obcych cząsteczek zwanych antygenami i produkcji przeciwciał. Zdarza się, że antygeny mogą wywoływać nadmierną reakcję układu odpornościowego.

Alergia (zwana też nadwrażliwością) to nieprawidłowa, nadmierna reakcja organizmu na bodźce, którymi są nieszkodliwe czynniki środowiskowe, zwane alergenami. Zostają one rozpoznane przez układ immunologiczny jako potencjalnie niebezpieczne i wywołują odpowiedź w celu ich wyeliminowania, co prowadzi do uszkodzenia tkanek i rozpoczyna proces chorobowy. Do rozpoznania alergii stosuje się testy alergiczne – skórne lub wykonywane z krwi.

| Alergia pokarmowa, wziewna oraz skórna – 3 drogi wnikania alergenów

Alergeny ze względu na drogę wniknięcia do organizmu możemy podzielić na:

Wziewne (inhalacyjne) – są to m.in. pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, naskórek (sierść) zwierząt, grzyby pleśniowe. Alergia wziewna związana jest więc z alergenami obecnymi w powietrzu i dostającymi się do organizmu poprzez drogi oddechowe.

alergia pokarmowaPokarmowe – wśród których są białka mleka i jaj, ryby, owoce morza, orzechy (szczególnie silny alergen), owoce, warzywa oraz zboża. Alergia pokarmowa może wystąpić u człowieka w każdym wieku i być przyczyną wielu dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Kontaktowe 
(skórne) – metale, substancje zapachowe, konserwanty, barwniki, środki odkażające tworzywa sztuczne. Alergia skórna objawia się jako szerokie spektrum różnych zmian skórnych – wysypek, krost, plamek oraz zmian nadmiernie rogowaciejących i łuszczących się.

U osób predysponowanych do rozwoju alergii (prawdopodobnie z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do takich reakcji lub w związku z długotrwałym i intensywnym narażeniem) w wyniku ekspozycji na alergen – układ odpornościowy zaczyna wytwarzać specyficzne przeciwciała IgE (alergia IgE-zależna) – szczególnie dotyczy to grupy alergenów wziewnych i pokarmowych.

| Jak często występuje alergia? Badanie ECAP – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost ilości chorób alergicznych – zwłaszcza wśród dzieci. Istnieje szereg czynników, które wpływają na objawy alergii, m.in:

 • predyspozycje genetyczne
 • zanieczyszczenie środowiska
 • palenie papierosów
 • infekcje, szczególnie wirusowe
 • osłabienie układu odpornościowego

Na podstawie Raportu „Astma Ciężka – sytuacja pacjentów w Polsce” wiadomo, że w Polsce około 12 milionów osób choruje na alergię. Ponad 4 miliony osób ma objawy astmy, ale tylko niecałe 50% chorych o tym wie!

W latach 2006-2008 na terenie Polski zostały przeprowadzone na szeroką skalę badanie ECAP. W badaniu oceniano 3 grupy osób:

 • dzieci w wieku 6-7 lat
 • dzieci w wieku 13-14 lat
 • dorosłych w wieku 20-44 lat

Z badania wynika m.in. że:

 • alergia pokarmowa występuje u około 13% dzieci (6-7 lat) oraz 11% dzieci (13-14 lat)
 • atopowe zapalenie skóry (AZS) występuje u ponad 9% dzieci (obie grupy wiekowe)
 • alergiczny nieżyt nosa – u 24% dzieci (6-7 lat) oraz 30% dzieci (13-14 lat)
 • astma – u około 11% dzieci (obie grupy wiekowe)

Alergia może pojawić się na wszystkich etapach życia i dotyczy zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych!

| Przeciwciała IgE Alergia

Immunoglobuliny E (Przeciwciała IgE) odgrywają istotną rolę w ochronie organizmu przed infekcjami pasożytniczym oraz w uczuleniach (typ 1 nadwrażliwości). Nadwrażliwość typu 1 to powstanie reakcji alergicznej bezpośrednio po kontakcie z antygenem wywołującym uczulenie (alergenem). 

Jak powstaje alergia?
Związanie alergenu z uczulonymi komórkami układu immunologicznego (komórkami tucznymi lub bazofilami) powoduje wiązanie przeciwciał IgE na ich błonie komórkowej. Efektem takiego połączenia jest degranulacja komórki, czyli gwałtowne wyrzucenie na zewnątrz komórki substancji nasilających stan zapalny (m.in. histaminy). Osoba uczulona obserwuje wtedy objawy alergii np. alergia skórna objawia się wystąpieniem zmian skórnych.

Czy poziom IgE się zmienia?
Stężenie przeciwciał IgE w krwi jest przeważnie bardzo niskie i zależy od wieku. Najniższy poziom IgE występuje u noworodków, zaraz po urodzeniu. Następnie z wiekiem wrasta stopniowo i stabilizuje się w wieku około 5‑7 lat. U niemowląt i małych dzieci, u których obserwuje się nawracające choroby układu oddechowego badanie IgE ma znaczenie prognostyczne.

Testy alergiczne z krwi obejmują dwa typy badań: oznaczenie całkowitego IgE oraz szukanie konkretnych alergenów (swoiste IgE).

| Kiedy kichnięcie znaczy coś więcej? Objawy alergii

alergia wziewnaCharakter objawów alergii, ich nasilenie i narządowe umiejscowienie może się zmieniać wraz z wiekiem pacjenta. Proces ten obserwujemy pod postacią objawów choroby alergicznej układu oddechowego, pokarmowego, oka lub skóry a wśród objawów mogących sugerować podłoże alergiczne wymienia się:

1. Dolegliwości górnych dróg oddechowych
2. Napadowe kichanie, katar, kaszel, duszność
3. Wysypki i zmiany skórne
4. Biegunki i dolegliwości układu pokarmowego

Więcej informacji o objawach alergii znajdziesz tutaj.

Uwaga!
Niektóre z alergenów pokarmowych, takie jak np. orzeszki arachidowe i owoce morza, mogą wywoływać u osób uczulonych silny wstrząs – uogólnione reakcje zagrażające życiu, z utratą przytomności, zaburzeniami krążenia i oddychania.

| Jakie badania wykonać, aby rozpoznać alergię?

Ponieważ Immunoglobulina IgE jest istotnym składnikiem reakcji alergicznej – badanie IgE jest podstawowym badaniem u osób, które mają objawy alergii. Podwyższone stężenie całkowitego IgE w połączeniu z objawami klinicznymi stanowi pierwszy etap przy rozpoznaniu alergii. Specjalistyczne testy alergiczne z krwi (tzw. panele alergologiczne) powinny być wykonywane jako kolejny etap diagnostyki – po wcześniejszym badaniu całkowitego stężenia IgE w krwi.

W pierwszej kolejności w celu wykrycia alergii należy wykonać przesiewowe badanie IgE w laboratorium medycznym lub za pomocą szybkiego testu diagnostycznego z apteki.

| Dowiedz się więcej

Objawy alergii – jak rozpoznać alergię?

Jak wykryć alergię?

Bibliografia:

[1] Dadas-Stasiak E., Kalicki B., Jung A.: Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii, Pediatr Med Rodz, 6 (2), p. 92-99, 2010.

[2] Skypała I.: Nadwrażliwość pokarmowa – alergia i nietolerancja pokarmowa, Payne A., Barker H.: Dietetyka i żywienie kliniczne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.

[3] Homburger HA.: The Laboratory Evaluation of Allergic Diseases: Part I: Measurement Methods for IgE Protein. Lab med 1991;22:780-782.

[4] Johansson SGO.: In vitro Diagnosis of Reagin-Mediated Allergic Diseases. Allergy 1978;33:292-298.

[5] Silny W., Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D. i wsp.: Leksykon alergicznych chorób skóry i reakcji polekowych. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2009: 12-13.

[6] . Samoliński B.: Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce – ECAP. I Kliniczne Forum Ekspertów, Wisła 2009.