O nas / Idea

LabHome DOBRA MARKA 2017

Testy diagnostyczne LabHome umożliwiają wykrycie schorzenia, zdiagnozowanie nieprawidłowości na polu hormonalnym, wykrycie problemów z narządami, problemów związanych z płodnością czy też pozwalają
na rozpoznanie groźnych patogenów, które zagrażają naszemu zdrowiu. Testy są pierwszym etapem rozpoznania stanu zdrowia – nazywane są wyrobami medycznymi do samokontroli zdrowia.

Jako element profilaktyki zdrowia testy LabHome są powszechnie dostępne w aptekach, co daje pacjentowi możliwość łatwego i szybkiego dostępu do przesiewowej diagnostyki oraz wykonania badań bez konieczności wcześniejszej wizyty u lekarza, rejestracji w przychodni czy w laboratorium.

Aby wykonać test samodzielnie w domu pacjent nie musi posiadać fachowej wiedzy oraz profesjonalnego sprzętu, a odczyt wyniku następuje już po kilku minutach od przeprowadzenia badania. Wynik badania otrzymujemy zatem w czasie rzeczywistym, co w razie konieczności pozwala na podjęcie dalszych działań – wizytę u lekarza celem rozszerzenia diagnostyki lub podjęcia odpowiedniego leczenia. Testy stanowią element samokontroli zdrowia i są wdrażane w ramach programu opieki farmaceutycznej.

Aby wykonać test samodzielnie w domu pacjent nie musi posiadać fachowej wiedzy oraz profesjonalnego sprzętu, a odczyt wyniku następuje już po kilku minutach od przeprowadzenia badania. Wynik badania otrzymujemy zatem w czasie rzeczywistym, co pozwala na błyskawiczne podjęcie decyzji dotyczącej stosowanej terapii. Testy stanowią element samokontroli zdrowia i są wdrażane w ramach programu opieki farmaceutycznej.

Testy początkowo miały swoje zastosowanie jedynie wśród profesjonalistów – gabinety lekarskie, laboratoria medyczne i inne placówki ochrony zdrowia. Kolejnym etapem było wprowadzenie testów możliwych do wykonania w warunkach domowych, co stanowi alternatywę względem niektórych, jakościowych badań wykonywanych w laboratorium medycznym. “Domowe testy diagnostyczne” posiadają taką samą jakość i wiarygodność jak profesjonalne, szybkie testy używane w laboratoriach – oparte są o identyczne metody diagnostyczne, tym samym bardzo dokładne i czułe. Optymalizują czas wykonania badania oraz zwiększają komfort pacjenta. Minimalizują również wszelkie błędy przedlaboratoryjne związane z pobraniem i transportem materiału do badań.

Główne zalety testów LabHome:

1. Czas wykonania – do 10 minut
2. Komfort wykonania – samodzielnie w domowym zaciszu
3. Bezpieczeństwo wykonania – testy są bezinwazyjne
4. Wiarygodność uzyskanego wyniku – dokładność wyników na poziomie laboratoryjnym, skuteczność testów jest potwierdzona klinicznie

zalety domowych testów diagnostycznych
Uwarunkowania systemu ochrony zdrowia, a także trendy pokazujące silną potrzebę samokontroli zdrowia – zaskutkowały wprowadzeniem testów diagnostycznych do aptek umożliwiając tym samym łatwiejszą i szybszą dostępność do badań diagnostycznych. Głęboko wierzymy, że testy LabHome przyczynią się do profilaktyki zdrowotnej oraz zwiększą wykrywalność wielu niebezpiecznych, rozwijających się często bezobjawowo stanów chorobowych.

Dzięki wieloletniej praktyce laboratoryjnej, współpracy z lekarzami wielu specjalizacji oraz ośrodkami zdrowia poznaliśmy złożony proces diagnozowania pacjenta. Naszą odpowiedzią jest opracowanie wykazu najważniejszych testów, biorąc pod uwagę:

1. Coraz większy odsetek występowania wielu niebezpiecznych schorzeń i chorób cywilizacyjnych, nowotworowych, zakaźnych oraz alergologicznych
2. Problemy z gospodarką hormonalną człowieka, w tym z gruczołem tarczycy
3. Problemy z niepłodnością (kobiet i mężczyzn)

Testy diagnostyczne LabHome posiadają status wyrobów medycznych do samokontroli zgodnie
z art. 37 ustawy o wyrobach medycznych oraz są przeznaczone do sprzedaży na rynku OTC. Posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty oraz atesty, są obwarowane bezpośrednim audytem niemieckiej jednostki notyfikowanej, charakteryzuje je najwyższa jakość oraz kontrola jakości.

najwyższa jakość testów
Testy LabHome są zarejestrowane w bazach medycznych począwszy od globalnej, przez europejską kończąc na obszernej rejestracji na terenie RP:

  • GMDN (Global Medical Device Nomenclature)
  • EUDAMED (European Database on Medical Devices)
  • URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
  • KBPOZ (Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia)
  • BLOZ – KAMSOFT (Ogólnopolska Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia)

Marka LabHome jest inicjatorem i współautorem pierwszego w Polsce działu Diagnostyka w największym branżowym magazynie Lek w Polsce – dedykowanym dla lekarzy i farmaceutów.  Obszerne opracowania i cykl artykułów poświęconych diagnostyce laboratoryjnej i zastosowaniu testów point of care są odpowiedzią na rosnące znaczenie samokontroli zdrowia oraz potrzebę propagowania badań profilaktycznych. Wykorzystując wiedzę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, aktywnie uczestniczymy w procesie edukacyjnym pacjentów i profesjonalistów o możliwościach wczesnego rozpoznawania chorób.

okładka lek w Polsce

Naszą misją poza oferowaniem domowych testów diagnostycznych IVD jest edukacja na temat badań, ich roli w profilaktyce zdrowotnej oraz w procesie diagnozowania pacjenta. Badania, poza zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną powinny stać się istotnym elementem zdrowego stylu życia.

BLOG   BAZA WIEDZY

LabHome jest rezultatem wielu lat pracy, zdobywania doświadczenia i wiedzy w dziedzinie jaką jest diagnostyka laboratoryjna.