Jak odczytać wynik testu?

Jak odczytać wynik testu? Interpretacja wyniku badania
.

  • Wynik testu jest uznawany za pozytywny, jeżeli w okienku wyniku widoczne są dwie zabarwione linie pojawiające się w obszarze testowym (T) oraz w obszarze kontrolnym (C).
  • Wynik testu jest uznawany za negatywy, jeżeli w okienku wyniku widoczna jest tylko jedna linia w obszarze kontrolnym (C).
  • Wynik testu jest uznawany za nieważny, jeżeli w okienku wyniku nie pojawi się żadna barwna linia lub pojawi się tylko jedna linia w obszarze testowym (T), przy braku linii w obszarze kontrolnym (C).

.

Co to za linie? czyli co możemy zobaczyć w oknie testu.

W oknie testu, w zależności od uzyskanego wyniku badania możemy obserwować pojawienie się jednej bądź dwóch linii. Jedna z nich wskazuje czy test został dobrze wykonany – linia kontrolna C, natomiast druga wskazuje na wynik testu – linia testowa T. W instrukcji użytkowania znajduje się szczegółowa informacja, w którym miejscu testu powinna pojawić się linia kontrolna, której obecność świadczy o poprawnym wykonaniu badania i prawidłowym przebiegu testu.

Przykładowe zdjęcie testu z wynikiem negatywnym – widoczna jest tylko jedna linia w obszarze kontrolnym (C):

wynik negatywny

WAŻNE!

Wykonanie testu stanowi element profilaktyki oraz pomoc w rozpoznaniu schorzenia. Wynik testu nie jest podstawą do podejmowania samodzielnych decyzji o charakterze medycznym i nie może być podstawą do samodzielnego leczenia. Wyniki testu należy zawsze interpretować w połączniu z objawami klinicznymi. W przypadku uzyskanych wyników pozytywnych (dodatnich) zalecana jest pilna konsultacja z lekarzem.

Szczegółowe informacje na temat sposobu odczytania oraz interpretacji wyniku, znajdują się w instrukcji użytkowania, dołączonej do każdego testu. Należy się z nią dokładnie zapoznać!

Informacja ogólna:

Wśród testów do samokontroli spotykamy dwa rodzaje testów – testy jakościowe oraz półilościowe. Są to terminy odnoszące się do sposobu przedstawienia wyniku.

  • Wynik jakościowy – pozwala oszacować obecność lub brak obecności danej substancji w badanym materiale (+/-). Wynik interpretujemy jako negatywny/pozytywny lub potocznie mówiąc ujemny lub dodatni.
  • Wynik półilościowy – pozwala określić zakres stężeń danej substancji w badanym materiale. Wynik podaje się jako przedział stężeń, w którym mieści się badany parametr. Np. Poziom CRP od 8 do 40mg/L.

.

Interpretacja wyniku półilościowego na przykładzie testu CRP-Screen®

wynik testu crp

chcesz wiedzieć więcej?

PYTANIA I ODPOWIEDZI