730 332 383

PYLORI-Screen® pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak działa test PYLORI-Screen®?

W trakcie trwania infekcji układ odpornościowy wytwarza swoiste przeciwciała przeciw bakterii Helicobacter pylori. Test PYLORI-Screen® pozwala na wykrycie specyficznych immunoglobulin anty-HP w krwi pełnej.

2. Kiedy należy wykonać test?

Test PYLORI-Screen® powinien być wykonany, kiedy pacjent odczuwa powtarzające się bóle brzucha (ból w okolicy żołądka, nudności, niestrawność, refluks). Test może być wykonany o każdej porze dnia.

3. Czy wynik testu może być nieprawidłowy?

Jeżeli wszystkie wskazówki użytkowania testu są skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny. Nieprawidłowy wynik, może być rezultatem użycia testu, który uległ zawilgoceniu bądź użycia do badania nieprawidłowej objętości krwi. Dołączona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie wymaganej objętości krwi.

4. Jak należy interpretować test, jeżeli kolor i intensywność linii są różne?

Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny być jednorodne i wyraźnie widoczne. Test powinien być uznany za pozytywny, bez względu na intensywność zabarwienia linii testowej (T).

5. Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiająca się w obszarze kontrolnym linia, oznacza prawidłowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.

6. Czy wynik testu odczytany po upływie 15 min jest wiarygodny?

NIE
Wynik testu powinien być odczytany po upływie 10 min od dodania diluentu. Wynik odczytany po upływie 15 minut jest nieważny.

7. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, że we krwi są obecne przeciwciała skierowane przeciwko Helicobacter pylori.
Stanowi to bezwzględne wskazanie do konsultacji z lekarzem, który zadecyduje, czy powinny być wykonane dodatkowe badania. Obecność przeciwciał we krwi pacjenta stwierdza się również po wyleczeniu infekcji.

8. Co należy zrobić, gdy wynik testu jest negatywny?

Jeżeli wynik testu jest negatywny, oznacza to że we krwi nie wykryto obecności przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Helicobacter pylori. Jeżeli jednak objawy towarzyszące takie jak przewlekły ból w okolicy żołądka nie ustąpią, zaleca się konsultacje z lekarzem.

9. Jaka jest dokładność testu PYLORI-Screen®?

Test PYLORI-Screen® jest bardzo dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany od ponad 10 lat przez specjalistów (szpitale, laboratoria). Raporty oceny pokazują ogólną zgodność w wysokości 90% w odniesieniu do metody referencyjnej.

ZBADAJ SIĘ!

wybierz: PYLORI-Screen®

pylori screen

BAZA WIEDZY

test na wrzody