730 332 383

Testy LabHome na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zakład Farmacji Szpitalnej Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi od kilku lat prowadzi seminaria dla studentów V roku dotyczące stricte wyrobów medycznych.

Ostatnie zajęcia odbyły się z zastosowaniem szybkich testów diagnostycznych marki LabHome przy okazji zajęć z wyrobów medycznych do samokontroli.

Mieliśmy tym samym przyjemność oraz możliwość zaprezentowania naszych produktów przed szerokim gronem przyszłych farmaceutów oraz uznaną kadrą dydaktyczną. Wszystko w celu wzmocnienia pozycji farmaceuty w tzw. opiece farmaceutycznej (profilaktyce zdrowia) – więcej na ten temat.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest największą uczelnią medyczną w Polsce. Wydział Farmaceutyczny kształci magistrów farmacji oraz analityki medycznej, a cały proces nauczania oparty jest o wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Za zaproszenie do współpracy, która umożliwiła rozwój wiedzy praktycznej przyszłych farmaceutów serdecznie dziękujemy:

prof. dr hab. n. farm. Andrzejowi Stańczakowi
Prodziekanowi ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Kierownikowi Zakładu Farmacji Szpitalnej
Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie Aptek Otwartych

W nawiązaniu do tematyki zajęć dydaktycznych, chcielibyśmy przybliżyć temat szybkich testów diagnostycznych w aspekcie opieki farmaceutycznej.

Czy wiesz, że średnio 35% asortymentu apteki to wyroby medyczne?

Termin „wyroby medyczne” obejmuje również szeroki zakres produktów aptecznych takich jak:

  • materiały opatrunkowe
  • strzykawki
  • termometry
  • aparaty (np. glukometry, koagulometry)
  • ciśnieniomierze
  • domowe testy diagnostyczne

Europejski oraz Polski system bezpieczeństwa dopuszcza na rynek wyroby medyczne spełniające tzw. wymagania zasadnicze Unii Europejskiej. Restrykcyjne wymogi w tym zakresie obligują wytwórców do przeprowadzenia – właściwej dla danego wyrobu medycznego – procedury oceny zgodności oraz uzyskania tzw. Certyfikatu Zgodności (CE). Całym procesem zajmują się wysoce wykwalifikowane „jednostki notyfikowane”.

Czym jest znak CE?

Oznakowanie wyrobu medycznego znakiem CE to deklaracja wytwórcy, że wyrób wprowadzany do obrotu i użytkowania spełnia wymagania zasadnicze UE oraz wszelkie przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa, które dotyczą tego wyrobu.

ZOBACZ TEŻ: czy domowe testy z krwi są wiarygodne?

Szybkie testy diagnostyczne dostępne w aptece – nowe możliwości dla pacjentów!

W Polsce pojawiło się wzmożone zainteresowanie szybkimi testami do samokontroli. Dziś dynamiczny rozwój technologii medycznej umożliwia samodzielne wykonywanie wielu badań diagnostycznych, przeprowadzanych dotychczas w laboratoriach medycznych.

Zaczynamy podążać wzorem krajów zachodnich oraz skandynawskich, które mają najwyższy wskaźnik profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób.

Zarówno testy dedykowane dla personelu medycznego, jak również dla pacjentów domowych oparte są o te same metody diagnostyczne. Testy domowe posiadają taką samą jakość, czułość i wiarygodność jak szybkie testy używane w laboratoriach medycznych i gabinetach lekarskich (w ramach systemu „point of care” – diagnostyka przy pacjencie i szybki screening).

Zasada wykonania testu, skuteczność i wiarygodność uzyskiwanego wyniku w obu przypadkach jest taka sama. Jednak możliwość uzyskania wyniku badania w ciągu kilku minut jest ogromnym atutem przemawiającym za testami domowymi. Pozwala to bowiem na błyskawiczną weryfikacje i podjęcie szybkiej interwencji terapeutycznej.

Co takiego powoduje, że testy do samokontroli stanowią w krajach zachodnich nawet do 30% wszystkich wykonywanych badań?

CZAS

Brak konieczności oczekiwania na wynik badania. W czasie nie dłuższym niż 10-15 minut test jest gotowy do interpretacji. W tym wypadku tzw. TAT – „Turn around time”, czyli czas pomiędzy zleceniem badania, a uzyskaniem wyniku jest bezkonkurencyjny.

DOSTĘPNOŚĆ

Bez recepty, bez skierowania od lekarza, bez kolejek w przychodni. Testy można zamówić przez Internet lub zakupić bezpośrednio w aptece. Testy są powszechnie dostępne.

BEZPIECZEŃSTWO

Materiałem badanym jest krew włośniczkowa uzyskiwana z szybkiego nakłucia palca, próbka moczu, kału lub nasienia.

DYSKRECJA

Test pozwalają na szybkie i dyskretne wykonanie badania np. w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową.

Wyeliminowanie tzw. „błędu przed laboratoryjnego” – związanego z pobraniem i transportem próbki.

Bibliografia:

[1] Schabowski J. i wsp.: „Przyłóżkowe” szybkie testy laboratoryjne — przydatność w podstawowej opiece zdrowotnej,Wybrane problemy kliniczne.
[2] Sapilak B.: Szybkie testy diagnostyczne – czy znajdą zastosowanie u pacjentów w wieku podeszłym?, Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 3: 386–388.