Jak wykonać test?

Jak wykonać samodzielnie domowy test diagnostyczny?

 • Przygotowanie do badania: rozpakowanie i przygotowanie zawartości zestawu oraz szczegółowe zapoznanie się z instrukcją użytkowania!

jak wykonać test

 • Pobranie materiału – nakłucie wybranego palca

nakłucie palca

Sprawdź jak prawidłowo nakłuć palec w celu pobrania krwi

 • Pobranie krwi do jednorazowej plastikowej pipety

jak wykonać test

Sprawdź jak prawidłowo pobrać krew do pipety

UWAGA!!!
1. Pobierając krew do pipety NIE UCISKAJ JEJ KOŃCA Z WYBRZUSZENIEM (ten za który trzymasz)
2. Staraj się, aby pipeta była USTAWIONA MNIEJ WIĘCEJ PROSTOPADLE DO MIEJSCA NAKŁUCIA  (z którego pobierana jest próbka krwi)
3. Przy pobieraniu krwi PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ!

 • Przeniesienie materiału do dołka próbkowego płytki testowej

jak wykonać test

 • Dodatnie odpowiedniej ilości Diluentu (rozcieńczalnika)

jak wykonać test

 • Inkubacja, czyli określony czas trwania od momentu naniesienia próbki do odczytu wyniku

jak wykonać test

 • Odczytanie wyniku badania – każdy test ma określony, jasny schemat odczytu oraz interpretacji wyniku

jak wykonać test

Jak wykonać domowy test na niedoczynność tarczycy:

Jak wykonać domowy test CRP (białko C-rekatywne):

Przed wykonaniem każdego testu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Instrukcja zawiera także informacje, z jakiego materiału wykonuje się badanie:
nasienie / moczkrew włośniczkowa
(uzyskiwania poprzez nieinwazyjne i bezbolesne nakłucie palca)kał

materiał do badań
Każdy zestaw zawiera niezbędne materiały do poprawnego przeprowadzenia badania m.in:

 • aplikator lub pipetę do dozowania próbki
 • płytkę testową
 • sterylny lancet do nakłuwania palca (dla testów wykonywanych z krwi włośniczkowej)
 • pojemnik z roztworem (diluentem) do przygotowania próbki przed zaaplikowaniem na płytkę

Skład zestawu różni się w zależności od badanego materiału oraz specyfiki badania. Poszczególne elementy zestawu są wymienione na opakowaniu i w instrukcji użytkowania testu. Należy je wyciągnąć z opakowania i przygotować do prawidłowego przeprowadzenia testu.

Sposób przeprowadzania testu różni się w zależności od specyfiki danego badania i materiału z jakiego jest wykonywane!
Konieczne jest przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania dołączonej do każdego testu! Zawiera ona czytelny opis, który szczegółowo poprowadzi pacjenta przez wszystkie etapy wykonania badania oraz interpretacji wyniku.

chcesz wiedzieć więcej?

JAK ODCZYTAĆ WYNIK TESTU?