730 332 383

Jak samodzielnie wykonać domowy test diagnostyczny?

1. Przygotowanie do badania:

rozpakowanie i przygotowanie zawartości zestawu oraz szczegółowe zapoznanie się z instrukcją użytkowania!

przygotowanie do badania

2. Nakłucie wybranego palca

za pomocą sterylnego nakłuwacza

jak prawidłowo nakłuć palec do pobrania krwi
ZOBACZ TEŻ: jak prawidłowo nakłuć palec w celu pobrania krwi

3. Pobranie krwi

do jednorazowej plastikowej pipety kapilarnej

jak prawidłowo pobrać krew z palca

ZOBACZ TEŻ: jak prawidłowo pobrać krew do pipety

UWAGA!!!
1. Pobierając krew do pipety nie ściskaj jej końca z wybrzuszeniem (ten za który trzymasz)
2. Staraj się, aby pipeta była ustawiona mniej więcej równolegle do miejsca nakłucia
3. Pobierz krew do linii wyznaczonej na pipecie
3. Przy pobieraniu krwi prosimy o cierpliwość!


4. Przeniesienie materiału (krwi)

do dołka próbkowego płytki testowej

jak przenieść pobraną krew do dołka próbkowego testu

5. Dodatnie odpowiedniej ilości Diluentu

(rozcieńczalnika)

jak dodać diluent do dołka próbkowego testu diagnostycznego

6. Inkubacja

czyli określony czas trwania od momentu naniesienia próbki do odczytu wyniku

inkubacja testu diagnostycznego

7. Odczytanie wyniku badania

każdy test ma określony, jasny schemat odczytu oraz interpretacji wyniku

ZOBACZ TEŻ: jak odczytać wynik testu domowego?

Jak odczytać wynik domowego testu diagnostycznego

Zobacz film instruktażowy

Przed wykonaniem każdego testu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją użytkowania!

Instrukcja zawiera także informacje, z jakiego materiału wykonuje się badanie:
nasienie / mocz / kał / krew włośniczkowa

materiał do badań
Każdy zestaw zawiera niezbędne materiały do poprawnego przeprowadzenia badania m.in:

  • aplikator lub pipetę do dozowania próbki
  • płytkę testową
  • sterylny lancet do nakłuwania palca (dla testów wykonywanych z krwi włośniczkowej)
  • pojemnik z roztworem (diluentem) do przygotowania próbki przed zaaplikowaniem na płytkę

Skład zestawu różni się w zależności od badanego materiału oraz specyfiki badania. Poszczególne elementy zestawu są wymienione na opakowaniu i w instrukcji użytkowania testu. Należy je wyciągnąć z opakowania i przygotować do prawidłowego przeprowadzenia testu.

Sposób przeprowadzania testu różni się w zależności od specyfiki danego badania i materiału z jakiego jest wykonywane!
Konieczne jest przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania dołączonej do każdego testu! Zawiera ona czytelny opis, który szczegółowo poprowadzi pacjenta przez wszystkie etapy wykonania badania oraz interpretacji wyniku.

chcesz wiedzieć więcej?

PYTANIA I ODPOWIEDZI