730 332 383

SwimCount dostał zielone światło od IVIRMA Global

Skuteczność testu na płodność mężczyzn SwimCount® została potwierdzona w niezależnych badaniach klinicznych przez największą grupę klinik leczenia niepłodności – IVIRMA Global.

Test na płodność SwimCount® to jedyny na świecie, domowy test nasienia, który mierzy tzw. ruchliwość plemników (jakość nasienia).

IVIRMA Global to największa na świecie grupa wspomagania rozrodu (ponad 70 klinik). Wyniki badań zostały zaprezentowane w San Antonio na kongresie American Society For Reproductive Medicine (ASRM).

Jednostki biorące udział w badaniach klinicznych to:

  • Institito Valenciano de Infertilidad, IVF Laboratory, Valencia, Spain
  • Nordic Cryobank, Andrology Laboratory, Copenhagen, Denmark
  • Acibadem Fulya Hospital, IVF Laboratory, Instanbul, Turkey
  • Ciconia Fertility Clinic, IVF Laboratory, Aarhus, Denmark

Tematem badania była walidacja kliniczna domowego testu do badania jakości nasienia SwimCount – porównanie ze złotym standardem tj. konwencjonalnym liczeniu plemników.

Założenia badania: Wykorzystanie zestawu testowego (SwimCount) jako przesiewowego, domowego testu jakości nasienia służącego do oceny męskiej płodności. Test działa na podstawie pomiaru plemników zdolnych do pływania (prawidłowego poruszania się).

Jak przeprowadzano badania kliniczne? Do badania wykorzystano 323 próbki nasienia, które pozyskano od mężczyzn szukających leczenia niepłodności lub od dawców nasienia. Wszystkie próbki analizowano za pomocą komory zliczającej Maklera (narzędzie do szybkiej analizy liczebności i ruchliwości plemników w manualnym badaniu nasienia przeprowadzanym w laboratorium) i porównano z odczytem wyniku domowego testu jakości nasienia.

Wyniki: Test SwimCount okazał się użytecznym i w pełni skutecznym narzędziem do oceny męskiej płodności.

Uzyskane wyniki testu były zgodne z wynikami uzyskanymi przy użyciu konwencjonalnej analizy plemników.

Około 23% próbek nasienia miało liczbę plemników o ruchu progresywnym poniżej progu 5 mililitrów/ml, które zgodnie z rekomendacjami WHO – uważa się za stężenie poniżej normy.

IVIRMA Global - SwimCount results

O teście SwimCount oraz o badaniach klinicznych opowiada Dr. Marcos Meseguer Escriva – jeden z największych autorytetów w dziedzinie diagnozowania i leczenia niepłodności na świecie.