730 332 383

CRP w ciąży – czy podwyższony poziom to powód do niepokoju?

Badanie stężenia CRP w ciąży jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych rutynowo u każdej przyszłej mamy. Podwyższony poziom białka C reaktywnego w ciąży może świadczyć o infekcji. W tym przypadku szybkie rozpoznanie i leczenie zakażenia jest istotne z uwagi na zdrowie matki i dziecka.

Wysokie stężenie białka CRP w trakcie ciąży może również być sygnałem ryzyka przedwczesnego porodu. Dowiedź się, jaka jest norma badania dla kobiet w ciąży oraz jakie są przyczyny i skutki wysokiego CRP u ciężarnych.

Jaka jest norma dla białka CRP w ciąży?

Wiadomo, że stężenie białka C-reaktywnego w krwi jest nieznacznie podniesione w przebiegu każdej ciąży fizjologicznej (czyli prawidłowej).

Co to oznacza?

Za normę CRP u ciężarnych uznaje się wynik mieszczący się w przedziale 0-5mg/L.

Jednak wyniki nie wyższe niż 10 mg/L uznaje się jeszcze za prawidłowe.
U większości kobiet w trzecim trymestrze ciąży, obserwuje się stale podniesione CRP.

Wskazania do wykonania badania

Białko C reaktywne jest markerem pozwalającym na stwierdzenie, czy w organizmie toczy się stan zapalny. Jednak w praktyce CRP służy głownie do rozpoznania niebezpiecznych zakażeń bakteryjnych oraz monitorowania i prognozowania przebiegu choroby. Badanie jest rutynowo wykonywane u ciężarnych, aby ocenić ryzyko przedwczesnego odejścia wód płodowych.

Wskazania do przeprowadzenia badania CRP w trakcie ciąży:

  • ogólna ocena stanu zdrowia (profilaktyka)
  • podejrzenie przedwczesnego odejścia wód płodowych
  • zapalenie pęcherza moczowego (pieczenie, ból podczas oddawania moczu)
  • znaczny spadek wagi
  • gorączka, podwyższona temperatura ciała
  • choroby autoimmunologiczne
  • zaburzenia pracy wątroby

Podniesiony poziom CRP w ciąży – przyczyny

Znaczny wzrost poziomu białka C-reaktywnego zawsze wymaga konsultacji z lekarzem.
Najczęściej powodem przekroczenia normy jest:

1. INFEKCJA

Wzrost CRP u ciężarnych najczęściej jest wynikiem toczącego się procesu zapalnego, którego podłożem jest infekcja. W przypadku infekcji bakteryjnych najczęściej CRP przekracza 40 mg/L. Ciężkie infekcje bakteryjne mogą spowodować, że poziom ten zostanie znacznie przekroczony – nawet 20 krotnie. Infekcje mogą zagrażać zdrowiu matki i dziecka, dlatego ich wczesne wykrycie ma kluczowe znaczenie.

Podejrzenie zakażenia wewnątrzmacicznego następuje, gdy obserwuje się podwyższone stężenie białka C-reaktywnego i leukocytozę w krwi matki, gorączkę powyżej 38oC, tachykardię (u matki i płodu), odpływanie płynu owodniowego (może być mętny o zmienionym zapachu).

2. POWIKŁANIA CIĄŻY

U kobiet w ciąży, u których dochodzi do przedwczesnego pęknięcia błon płodowych lub u których doszło do zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego – obserwuje się podwyższony poziom białka CRP.

3. CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE, DIETA

Czynnikami wpływającymi na wynik CRP są również znaczna nadwaga, nieodpowiednia dieta oraz palenie tytoniu.

ZOBACZ TEŻ: inne przyczyny podwyższonego CRP

Wysoki poziom CRP u ciężarnych – ryzyko przedwczesnego porodu

Wysoki poziom CRP w krwi na początku ciąży wiąże się nawet z dwukrotnie większym ryzykiem przedwczesnego porodu. Ryzyko dodatkowo wzrasta, gdy u kobiety poprzednie ciąże kończyły się przedwczesnym porodem.

Natomiast, jeżeli na początku CRP w ciąży pozostaje niskie, to w późniejszych tygodniach prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu (przedwczesnego pęknięcia błon płodowych) jest znikome.

W trakcie ciąży warto wykonywać kontrolnie test CRP, szczególnie w pierwszym i trzecim trymestrze.

ZOBACZ TEŻ: test CRP z palca – jak wykonać?

Bibliografia:

[1] Kopyra P, Seremak-Mrozikiewicz A., Drews K. Przydatność oznaczenia PCT, IL-6 oraz CRP w prognozowaniu zakażenia zewnątrzowodniowego i stanu noworodka u ciężarnych z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych. Ginekol Pol., 2010, 81, 336-341.
[2] Wolf M, Sandler L, Hsu K, et al.: First-trimester C-reactive pro- tein and subsequent gestational diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 819-824.