730 332 383

Jakie są rodzaje domowych testów diagnostycznych?

rodzaje domowych testów diagnostycznychTesty diagnostyczne do użytku domowego – płytkowe, paskowe, strumieniowe… Sprawdź czym się różnią i jakie są zasady działania tych testów.

Wśród nowoczesnych technologii, które mają zastosowanie w diagnostyce na szczególną uwagę zasługują szybkie testy diagnostyczne. Pozwalają na przeprowadzanie wstępnej diagnostyki w warunkach domowych – bez posiadania wiedzy, doświadczenia i sprzętu!

Testy posiadają stosunkowo wysoka czułość oraz specyficzność – są potwierdzone badaniami klinicznymi. Są łatwe w użyciu oraz charakteryzują się krótkim czasem wykonania – wynik badania możemy uzyskać w ciągu kilkunastu minut.

O wiarygodności testów diagnostycznych do samokontroli pisaliśmy w tym miejscu

Jaką technologię zastosowano w testach płytkowych, paskowych i strumieniowych?

Testy różnią się między sobą techniką wykonania, jednak podstawowa zasada ich działanie jest taka sama. Opiera się o bardzo czułe metody immunologiczne. Głównym narzędziem diagnostycznym są przeciwciała – podstawową cechą każdego z nich jest powinowactwo, czyli siła z jaką wiązany jest antygen.

W testach immunochromatograficznych została wykorzystana unikalna zdolność przeciwciał do wybiórczego wiązania z konkretną cząsteczką antygenu (lub grupą podobnych cząsteczek).

Sprawdź czym są przeciwciała

Szybkie testy diagnostyczne są narzędziem przeznaczonym do wykrywania obecności lub braku obecności danego czynnika (hormonu, białka, przeciwciał po infekcji etc.) w badanej próbce. Testy są tak zaprojektowane i skonstruowane, aby wykrywały konkretne i specyficzne antygeny.

Zasada działania testu

  1. Wykonanie oznaczenia rozpoczyna się od nałożenia do dołka próbkowego próbki materiału (lub zanurzenia w przypadku testów paskowych i strumieniowych), która zostaje wessana dzięki ciśnieniu włośniczkowemu w bibułkę (membranę) testu.
  1. Kropla badanej substancji przemieszcza się wzdłuż membrany nitrocelulozowej z wykorzystaniem zjawisk kapilarnych. W teście umiejscowione są specyficzne przeciwciała. Po wchłonięciu próbki przez membranę, antygen (jeśli próba okaże się pozytywna) wiąże się z odpowiednimi przeciwciałami – jeżeli w materiale badanym znajduje się szukany czynnik zachodzi reakcja immunologiczna.
  1. Efektem tej reakcji jest uformowanie się kompleksu, który zostaje wykryty przez test. Interpretacja wyników polega na potwierdzeniu lub wykluczeniu obecności antygenów w badanej próbce na podstawie obserwacji pojawiających się barwnych pasków.

Z jakich materiałów biologicznych wykonujemy testy?

z jakich materiałów wykonuje się domowe testy diagnostyczne
Wykorzystywany w badaniach materiał to najczęściej:

  • krew – krew włośniczkowa pobrana z nakłucia palca, ważnym elementem zestawu jest profesjonalny nakłuwacz!
  • mocz – zebrany do pojemnika dostarczonego w zestawie
  • kał – próbki zbieramy ze specjalnych podkładek
  • nasienie

Jakie rodzaje testów diagnostycznych można spotkać?

Domowe testy diagnostycznie są różnie zbudowane, co wpływa na sposób ich użycia. Najczęściej to rodzaj materiału z jakiego wykonywane jest badanie, decyduje o budowie i rodzaju danego testu.

Pamiętaj, aby przed wykonaniem każdego testu dokładnie zapoznać się z zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania!

Zasadniczo stosuje się 3 typy testów:

Test płytkowy (kasetkowy) ma postać plastikowego prostokąta z dwoma okienkami

płytkowy test diagnostyczny
Okno próbkowe (dołek próbkowy)

  jest miejscem, w które nanosi się materiał badany (krew, mocz). Ważne jest aby przestrzegać zalecanej ilości materiału, którego mamy użyć do badania. Jeżeli badanie wykonywane jest z krwi, wówczas do dołka próbkowego dodajemy również diluent (rozcieńczalnik). Jest to płyn, dzięki któremu badane składniki krwi na zasadzie chromatografii przemieszczają się wzdłuż paska membrany, na której zachodzi reakcja.

Okno testu (obszar testowy)

–  jest miejscem, w którym odczytujemy wynik testu. W bocznej części okienka widoczne są dwa oznaczenia C oraz T. W miejscu oznaczenia C (obszar kontrolny) zawsze powinien pojawić się pasek (prążek) – jest to gwarancja prawidłowego wykonania testu. W miejscu oznaczenia T (test) obserwujemy prążek (wynik pozytywny) lub jego brak (wynik negatywny).

Testy płytkowe najczęściej wykorzystywane są w przypadku badań wykonywanych z krwi oraz kału.

Test paskowy ma postać paska membrany, na którym zaznaczone jest miejsce odczytu wyniku

paskowy test diagnostyczny

Test paskowy wykonuje się najczęściej z próbek moczu. W tym przypadku konieczne jest zebranie moczu do czystego i suchego pojemnika. Następnie zanurzamy pasek w pojemniku do zaznaczonego na nim lub wskazanego w ulotce poziomu. Odkładamy pasek na płaską powierzchnię i po odpowiednim czasie odczytujemy wynik testu.

Test strumieniowy (typu flamaster) ma postać adaptera z końcówką chłonną do pobrania próbki moczu

Strumieniowy test diagnostyczny
Test strumieniowy zbudowany jest z uchwytu oraz końcówki chłonnej zatkanej nakładką. Test strumieniowy jest wykorzystywany głównie przy oznaczaniu poziomu hormonów w moczu:

– testy owulacyjne (oznaczanie poziomu LH w moczu)
– test menopauzalny (oznaczanie poziomu FSH w moczu)
– test ciążowy (oznaczanie poziomu HCG w moczu)

Przystępując do wykonania testu należy otworzyć foliowe opakowanie, rozdzierając je wzdłuż nacięcia, a następnie
wyjąć test strumieniowy i zdjąć nakładkę. Końcówkę chłonną (absorbującą) powinno się trzymać bezpośrednio w strumieniu moczu przez określony w instrukcji czas.
jak wykonać test strumieniowy
Następnie zatykamy nakładkę i kładziemy test na suchej płaskiej powierzchni. Wynik testu odczytujemy jak w przypadku testów kasetkowych.

Testy strumieniowe nie wymagają dodatkowych pojemników na mocz, często również są to testy lepsze jakościowo i charakteryzujące się wysoką czułością.

Autor: Dawid Groń

Bibliografia:

[1] Olczyk M., Bułaś L., Konieczny A.: Diagnostyczne testy medyczne w praktyce Farmaceutycznej, Diagnostyka, Tom 66,nr 5, 2010.
[2] Schabowski J., Nicer T., Mardarowicz G.: „Przyłóżkowe” szybkie testy laboratoryjne – przydatność w podstawowej opiece zdrowotnej. Forum Medycyny Rodzinnej 2008, 5: 358–364.
[3] Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, str. 45-47.
[4] Lydygard P.M., Whelan A., Fanger M.W., Krótkie wykłady- Immunologia, PWN, Warszawa 2005.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *