Skierowanie na badania laboratoryjne refundowane przez NFZ

Domowe testy diagnostyczne | LabHome

skierowanie na badania

Lekarze rodzinni POZ kierują i płacą za badania laboratoryjne ze środków NFZ. Sprawdź jakie badania są refundowane.

Jesteś zapisany do przychodni rodzinnej? Masz swojego lekarza pierwszego kontaktu? Sprawdź na jakie badania może skierować Cię lekarz w ramach wizyty w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Lekarz rodzinny to przeważnie pierwsza osoba, do której udajemy się po skierowanie na badania, mając kłopoty ze swoim zdrowiem. Badania diagnostyczne, na które może skierować Cię lekarz i za które zapłaci przychodnia POZ ze środków finansowych otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, są ściśle określone.

Aktem prawnym regulującym wykaz badań refundowanych jest Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Załącznik nr 1, część IV Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i  nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są wyszczególnione badania diagnostyczne, które mogą zlecać lekarze POZ.

Skierowanie na badania – wykaz badań diagnostycznych
z krwi, moczu i kału refundowanych przez NFZ

Badania KRWI

 1. Badania hematologiczne:
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
 • płytki krwi
 • retikulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)
 1.  Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
 • Sód (Na)
 • Potas (K)
 • wapń zjonizowany
 • żelazo (Fe)
 • całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
 • stężenie transferryny
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity
 1. Badania układu krzepnięcia:
 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

Badania MOCZU:

 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

 Badania KAŁU:

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona – metodą immunochemiczną

Badania MIKROBIOLOGICZNE:

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella

Pamiętaj! Na bezpłatne badania wraz ze skierowaniem od lekarza musisz udać się do wskazanego laboratorium, z którym współpracuje placówka POZ.

Realizując skierowanie na badania zwracaj również uwagę czy w przychodni, do której jesteś zapisany jest laboratorium wykonujące badania czy jedynie punkt pobrań krwi. Jeśli jest to punkt pobrań – materiał do badań musi zostać przetransportowany do laboratorium docelowego.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *